„Chystáme projekt, který bude pouze o tématech dotýkajících se našeho regionu. Kandidátní listina bude složena výhradně z úspěšných komunálních politiků a osobností, které chtějí být prospěšné našemu kraji. Krajské volby jsou totiž stále více o regionálním dění a nezobrazují celostátní politiku tak, jako v minulosti,“ nastínil Netolický.

Hnutí Společně pro kraj vzniklo před necelými třemi měsíci. Podle rejstříku politických stran a hnutí, který vede ministerstvo vnitra, bylo zaregistrováno 19. srpna letošního roku. Předsedou je letohradský starosta Petr Fiala. „Jakou formou budeme kandidovat o tom teprve jednáme, to samé platí o tom s kým i o vlastní podobě kandidátky, kde většina bude nestraníků,“ potvrdil Fiala s tím, že hnutí jedná se sociálními demokraty o podmínkách koalice.

Čtyřčlenné předsednictvo tvoří starostové Králík Václav Kubín, Hlinska Miroslav Krčil, Heřmanova Městce Josef Kozel a Přívratu Jan Stránský. Hnutí má sídlo v Letohradu. Kandidátka nové volební koalice má být představena začátkem prosince. Oba politické subjekty, ČSSD i Společně pro kraj, které tvoří koalici, do konce listopadu vyberou vlastní kandidáty, z nichž posléze sestaví společnou kandidátní listinu.

Přestože na její definitivní podobu je ještě čas, hejtman Netolický prozradil některá jména už teď. Kromě Petra Fialy, Václava Kubína, Miroslava Krčila, Josefa Kozla a Jana Stránského, počítá s kandidaturou rovněž starosta Seče Marcel Vojtěch nebo orlickoústecký místostarosta Jiří Preclík.

Už před časem proniklo na veřejnost jméno starosty pardubického krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josefa Bidmona. „Se současným hejtmanem jsem kandidoval již v minulém období. Dle mého je naše spolupráce pro občany velice prospěšná. Vzhledem k tomu neváhám s Martinem Netolickým spolupracovat i v dalším období,“ říká.

Mezi kandidáty jsou i dva lékaři, primář ORL orlickoústecké nemocnice a předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje Josef Hájek a ředitel moravskotřebovské Nemocnice následné péče, někdejší poslanec Pavel Havíř (ČSSD). „Hejtman Martin Netolický vede kraj skutečně velmi dobře. Jsem přesvědčen, že by pro kraj a především jeho obyvatele bylo dobře, kdyby mohl ve své práci pokračovat,“ vysvětluje Havíř.

Podporu ve volbách poskytne hejtmanovi účastí na kandidátce i jeho předchůdce, bývalý poslanec, ministr a senátor Radko Martínek (ČSSD). „Můj nástupce a pokračovatel vede kraj dle mého mínění velmi dobře. Chtěl bych, aby ve své práci mohl pokračovat. Pokud budou voliči chtít, rád mu pomohu. Problémy občanů a rozvojem kraje se zabývám 25 let a důvěrně je znám,“ sdělil.

Rovněž ostatní oslovení, jejichž vyjádření se podařilo získat, vnímají svoji kandidaturu jako osobní podporu lídrovi. „Mám za to, že Martin Netolický se jako hejtman výrazně osvědčil a vede kraj správným směrem. Jeho pracovní nasazení a ochota pomáhat rozvoji kraje je toho jasným důkazem,“ říká Petr Fiala, který podobně jako Josef Bidmon uspěl v barvách ČSSD už v minulých a předminulých krajských volbách.

„Podpora Martinovi Netolickému se odvíjí od mé důvěry v něho samotného, v to, co a jak dělá. V neposlední řadě jsem spokojen s výsledky jeho práce pro náš kraj,“ říká Jan Stránský. „Přístup pana hejtmana k rozvoji kraje je nepopiratelný, proto podpora z mé strany. K podpoře mě vede dlouhodobá pozornost pana hejtmana, která pozitivním způsobem ovlivňuje rozvoj našeho města a celého ORP,“ dodává Václav Kubín.