V letošním roce se chemici zaměřili zejména na pyrotechniku a spolupráci s Celní správou v oblasti drog. „Byli jsme seznámeni s požáry zábavní pyrotechniky i s radami, jak se chovat a zasahovat při požáru pyrotechniky, s prací celní správy při zásazích na drogy a při monitorování radiačních událostí," vysvětluje vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje Vít Preussler.

„Procvičovali jsme práci s multidetektory, novými technickými prostředky chemické služby a dekontaminaci," doplňuje Vít Preussler.

Chemici měli za úkol také identifikovat odebrané vzorky pomocí Ramanova a FTIR spektrometru a následně určit postup dalšího zásahu. Prakticky si opět chemici vyzkoušeli jaké nebezpečné reakce mohou vyvolat chemické látky mezi sebou (samozápalné látky, možnosti výbuchu apod.) nebo reakce dalších látek, které hasiči používají.

„Různé druhy reakcí látek hasičům předváděly osoby s chemickou praxí, kolegové-chemici ze Střední průmyslové školy chemické," uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková a pokračuje:

„Nechyběla ani teorie, protože bez znalostí se hasiči opravdu neobejdou. Zopakovali si legislativu v oblasti chemické služby u HZS ČR a postupy při zásazích.

Vypočítávali dávkové příkony radioaktivity v různých místech a následně vytyčovali nebezpečné zóny. Počítali koncentrace k přípravě roztoků na dekontaminaci a řešili i přepočty koncentrací."