Současně byly schváleny i další úpravy okolních prostor. „Bude potřeba dořešit například objekt Klobásova. Buď prostou demolicí stávajícího domu nebo jinou výstavbou. Do doby, než bude postavena nová hala, zůstane v provozu sportovní areál na Tyršově náměstí, kde je samozřejmě počítáno s pokračující běžnou údržbou i s prováděním nezbytných oprav," přiblížil záměry města místostarosta Jan Čechlovský.

Nedávno představená studie, vypracovaná architektem města Markem Janatkou, zastupitelům ukázala, že umístění nové haly lze v navrženém místě poblíž řeky Chrudimky prostorově i technicky uskutečnit. Problémem není ani samotná řeka. „Vedly se zde mimo jiné úvahy, že by mohlo jít o záplavové území. Ukázalo se ale, že Povodí Labe nemá se záměrem výstavby žádný problém a že tady lze budovu staticky založit," pokračuje chrudimský místostarosta.

O konkrétní ceně nové haly je zatím předčasné hovořit. „Odhady v této chvíli startují na částce 120 milionů korun," prohlásil nicméně Jan Čechlovský.

Nutnou podmínkou k tomu, aby hala v určeném místě vůbec mohla vzniknout, bude podle vedení chrudimské radnice zřízení přímého silničního přístupu z ulice Dr. Milady Horákové. „Projekt napojení je už připraven a nachází se nyní ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době se vše projednává na Ředitelství silnic a dálnic," doplnil místostarosta. Konkrétní termíny výstavby haly ani silničního přístupu však nezmínil.

Projekt výstavby haly na nově určeném místě má i svého hlasitého kritika v podobě Chrudimáka Vlasty Koupala, který je sám architektem. Ten říká, že by měly být vzaty v potaz také případná jiná řešení. „Doufám, že budou předloženy další návrhy, veřejnost s nimi bude seznámena a bude se nad čím bavit. Tohle beru pouze jako první nástřel," vyjádřil se architekt ještě před jednáním chrudimských zastupitelů.

Širší souvislosti jsou podle Vlasty Koupala dlouhodobě v Chrudimi problémem. „Osobně mi přijde návrh do zastupitelstva uchvátaný a nedostatečný. Návrh obsahuje sice jen tři body, ale podané amatérsky tak, že bych se jimi vůbec v tuto chvíli nezabýval. U bodu 1 a 2 týkajícího se vybudování sportovní haly nalepené do zimního stadionu a zázemí není co schvalovat. Jiná a lepší řešení a návrhy chybí! Zkrátka nejsou," stýská si architekt.