Křížová cesta Andrlův chlum

Křížovou cestu prý nechal v 50. letech 18. století vybudovat ústecký tkadlec Augustin Andres. Ten měl po cestě vyčerpáním na Andrlův chlum usnout. Na místě se mu podle pověsti zjevila Panna Marie, což mělo být jasným impulzem k vybudování křížové cesty. Z původní cesty se však dochovalo pouze jedno zastavení. V současnosti se zde nachází čtrnáct kapliček, které postavili mezi lety 1852–1853. Obnovou prošly v roce 1994. V současnosti by mělo dojít k opravě šesti zastavení. Konkrétně rekonstrukcí projdou kapličky číslo VI. až XI.

Řehtání se zúčastnil Stáňa se svou sestrou Magdálenkou
Na Zelený čtvrtek vyháníme Jidáše. V obcích na Orlickoústecku se řehtalo

Křížová cesta v Nových Hradech

Poutní cesta v Nových Hradech začíná u kostela sv. Jakuba Většího a vede na kopec, kde se nachází již nepatrné zbytky bývalého hradu Boží dům. Křížovou cestu nechala v roce 1767 vybudovat ovdovělá novohradská hraběnka Anna Barbora Harbuval-Chamaré. Během cesty zde poutníci najdou 14 zastavení. Začátek se nachází na hřbitovní zdi u kostela a pokračuje oplocenou oborou až na vrchol. Dnes se však poutníci na křížovou cestu nevydají. Je totiž součástí zámeckého areálu, který je kvůli nepříznivé pandemické situace zavřený.

Poutní místo Hora Matky Boží Dolní Hedeč

Více než tři sta let přicházejí věřící na poutní místo Hora Matky Boží. Z Králík ke klášteru vede jeden a půl kilometru dlouhá svatá cesta, která je lemovaná stromovou alejí. V cíli poutníky čeká klášter Hora Matky Boží s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníkům se v cíli nabízí také výhled na Králíky, Suchý vrch a Kralický Sněžník.

Přehrada.
FOTOHÁDANKA: Poznáte známou přehradu?

Knířovská poutní cesta

Knířov byl v 17. století významným poutním místem. Od roku 1730 zde procházela mariánská procesí z Vysokého Mýta i dalekého okolí. Na trase původně stály tři sochy – socha svatého Josefa, svatého Vavřince a svaté Marie. Původně byla cesta lemována lipovou alejí, kterou ale v 19. století vykáceli. Stromy byly znovu zasazeny až v roce 2000. Cesta vede z Vysokého Mýta od sochy svatého Josefa, pokračuje přes náves obce Knířov k poutnímu kostelu Zvěstování Panny Marie.