Stejný argument zazněl rovněž na poslední schůzi městského zastupitelstva při projednávání závěrů kontrolní komise města, která na popud opozičních Svobodných prověřovala nedávno dokončenou stavbu schodiště pod chrudimskou Myší dírou. „Zaznamenali jsme podezření, že veřejná zakázka na rekonstrukci schodiště pod Myší dírou neproběhla zcela v pořádku a vícepráce se vyšplhaly na nestandardní výši," uvedli před časem Svobodní. 

Podle nich se do soutěže přihlásilo 13 firem, ale radní nakonec přímo oslovili společnost Geogard, která měla práci provést za 1 milion 555 tisíc korun. V průběhu stavby pak bylo sjednáno proplacení víceprací, takže dílo nakonec celkem přišlo na 1 milion 823 tisíc korun.

Kontrolní výbor pod vedením opozičního zastupitele Ondřeje Kudrnáče (ANO 2011) se zaobíral vícero podněty. Jeho verdikt zní: „Ze strany rady města dochází k nadužívání výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a to v případech, které nejsou dostatečně odůvodněny tak, aby ospravedlňovaly rozhodnutí zadat veřejnou zakázku z volné ruky. Ve většině těchto případů pak dochází k nedodržení základních zásad stanovených zákonem – tedy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jsou zde proto značná rizika možných soudních sporů, ke kterým by mohlo dojít v případě, že proti postupům rady města vznesou námitky firmy, které se domnívají, že by byly schopny tyto zakázky zabezpečit v minimálně srovnatelných cenách a kvalitě," uvádí ve svém zjištění komise.

Směrem ke schodišti pod Myší dírou (na snímku) nicméně předseda výboru Ondřej Kudrnáč konstatoval, že použití výjimky ze směrnice lze v tomto případě považovat za správné, neboť nedošlo k podání žádné nabídky ze strany původně zaregistrovaných uchazečů o dílo.

ANI JEDNA ZE TŘINÁCTI
Chrudimský starosta Petr Řezníček (SNK – ED) pak situaci kolem schodiště podrobněji přiblížil: „Na webovém portálu města visí již od roku 2006 každá nabídka, která přichází v úvahu jako investice v částkách nad 200 tisíc korun. Konkrétně u zmíněného schodiště bylo na tomto portálu přihlášeno 13 firem. Každá z těchto firem mohla podat nabídku na dílo v hodnotě 1 650 tisíc korun. Pokud se ale v termínu nedostaví nikdo, kdo by podal nabídku, tak co uděláte? Investici nezrealizujete? Ne. Zrealizujete ji s tím, že firmy postupně sami oslovíte, zda by některá z nich tu zakázku přece jen nevzala."

Místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD) ještě doplnil, že firma, jež schodiště nakonec rekonstruovala, byla až druhou přímo oslovenou společností. „U té první jsme neuspěli," upozornil.

Obdobně se nyní podle chrudimského starosty vyvíjí nabídka zakázky na rekonstrukci šaten na Základní škole Dr. Jana Malíka. „Byl vyhlášen investiční záměr a nepřihlásila se žádná firma," konstatuje Petr Řezníček, podle něhož by jistě bylo možné celé řízení zopakovat a v případě dalšího nezdaru, i s ohledem na termíny, zakázku zrušit. To ale starosta, a zjevně nejen on, nepovažuje za rozumné řešení.