„K poškození trakčního vedení došlo na dvou místech. Provoz byl úplně přerušen,“ informovala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. První poškození trakčního vedení způsobil vlak Českých drah, druhé Leo Expressu.

Zcela uzavřena zůstala trať asi hodinu. „Byl poškozen sběrač lokomotivy a směrové lano trakčního vedení. Následkem porušení směrového lana došlo k prověšení trakčního vedení nad všemi čtyřmi kolejemi,“ upřesnila dopoledne mluvčí SŽDC Nela Friebová. Omezení se dotkla dvou kolejí ve směru Česká Třebová – Olomouc, a dvou kolejí ve směru Česká Třebová – Brno.

Na odstraňování následků mimořádné události nasadila SŽDC nasadila dvě vozidla pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení, dva kolejové jeřáby a pracovní čety z České Třebové a Pardubic. „Zprovoznění dvou kolejí směrem na Brno a jedné koleje směrem na Olomouc předpokládáme do půl jedenácté,“ informovala průběžně Nela Friebová. Provoz na trati 260 v úseku Česká Třebová – Opatov byl obnoven krátce před tři čtvrtě na jedenáct dopoledne.

Na druhé koleji ve směru na Olomouc, kde došlo k prvotní příčině události, se pracovalo až do půl jedné odpoledne.

Nejcitelněji zasáhla mimořádná událost cestující Českých drah. „Dálkové vlaky jedou odklonem přes nákladové nádraží a výstup i nástup byl umožněn v omezeném rozsahu na provizorním nástupišti nebo ve stanici Dlouhá Třebová, odkud byl zajištěn shuttle spoj do České Třebové,“ přiblížil mluvčí národního dopravce Petr Šťáhlavský. Rovněž provoz regionálních vlaků Českých drah byl omezen.

Desítky vlaků nabraly zpoždění

Národní dopravce informoval o mimořádnosti na svých webových stránkách, v aplikaci Můj vlak a dalšími on-line kanály. Ve vlacích mohli cestující získat aktuální informuje od personálu. „Statistika dopadů mimořádnosti na naše vlaky bude k dispozic až po ukončení mimořádnosti a jejím vyhodnocení,“ dodává Petr Šťáhlavský.

Zpoždění do třiceti minut museli přetrpět cestující Českých drah u čtyřiadvaceti dálkových a devětadvaceti regionálních spojů.
Omezení pocítili také cestující společnosti Leo Express. „Mimořádná událost se dotkla části spojů projíždějících tímto koridorem. V některých úsecích muselo dojít k odřeknutí přepravy, která je nahrazena autobusovou dopravou. Cestují z vlaku, který uvízl přímo na místě, byli bezpečně evakuováni. Na jednotce byl poničen pantograf, ale i tak je provozuschopná,“ přiblížil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Potíže měli i cestujícící jiných dopravců

Příčiny mimořádné události jsou v šetření. Podle Emila Sedlaříka vše naznačuje tomu, že se na nich vlak Leo Express nijak nepodílel.
Naopak cestujících společnosti RegioJet se mimořádná událost příliš nedotkla. „Vlaky RegioJet projížděly Českou Třebovou bez větších obtíží. Tam, kde bylo zpoždění, tak se pohybovalo v řádu 20 až 30 minut, ale řada spojů projela bez zpoždění,“ potvrdil Deníku mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Vlaky stály v České Třebové i o víkendu

Čtvrteční mimořádná událost není jediným případem poškození trakčního vedení, ke kterému za poslední dobu došlo. Stejný problém, který měl ale na provoz na hlavní železniční trati mezi Čechami a Moravou, menší dopad, řešili drážní hasiči o uplynulém víkendu. V sobotu v poledne došlo na u odbočky Zádulka ke stržení trakčního vedení a poškození sběračů na lokomotivě.
Nepojízdná vlaková souprava se třemi stovkami cestujících byla odtažena do stanice Česká Třebová. Provoz na koridoru byl omezen pouze částečně. Po dobu, kdy probíhala oprava vedení, mohly vlaky projíždět po jedné koleji. Cestující byli evakuováni do dvou projíždějících vlakových souprav.