Drážní úřad nyní vzkázal, že ve spolupráci se správci kolejí a vlastníky pozemků bude vzrostlou vegetaci řešit. „To, že je potřeba skutečně jednat a dostát drážnímu zákonu, prokázala nejen poslední vichřice Herwart,“ reagoval mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. „I vzhledem ke kalamitě, která nastala o víkendu, vyvoláme jednání se správcem infrastruktury a budeme požadovat, aby nejen tato trať postupně prošla kontrolou z hlediska vzrostlých dřevin v ochranném pásmu dráhy,“ sdělil.

Podle Drážního úřadu je zřejmé, že ochranné pásmo je dotčeno a nachází se v něm přerostlá zeleň.

Dvoutýdenní lhůta

Správce kolejí může podle novely zákona o drahách přistoupit ke kácení stromů tam, kde je to vyloženě zapotřebí. „Musí jen dopředu s minimálně čtrnáctidenním předstihem na příslušný orgán životního prostředí nahlásit, že ke kácení dojde. Ten má také právo kácení pozastavit. V takovém případě pak musí vyzvat Drážní úřad k závaznému vyjádření,“ vysvětloval Martin Novák.

Při posledním kolapsu na koridoru spadl strom u Moravičan na obě koleje a narazil do něj nákladní vlak. Nešlo o chráněné území Litovelského Pomoraví, kterým probíhá železniční tepna. „V takovém případě je proces vedoucí ke kácení jednodušší. S každým vlastníkem a správcem je to však jiné, někde může být dohoda rychlá, někde zdlouhavá. Vždy jde o individuální záležitost,“ popisoval Novák.

Drážní zákon o ochranném pásmu, které je 60 metrů od osy koleje doprava i doleva, podle odborníků hovoří jasně a vlastníci pozemků musejí strpět, že se v takovém pásmu nacházejí. „Je to stejné, jako když musí plnit povinnosti v ochranném pásmu energetických zařízení nebo ochranném vodním pásmu,“ připomněl Novák.

Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad má za povinnost pásmo udržovat bezpečné pro provoz na železnici. Letos kvůli tomu musel exekucí vynutit na státním podniku Lesy ČR vykácení stromů kolem trati na Karlovarsku.   (tau, rz)