Obyvatelé této okrajové části Pardubic čekají na stezku téměř dvacet let. Stejně dlouho už politici debatují o cyklostezce, která by vedla nejen do Dražkovic, ale i dál do Mikulovic a do Chrudimi. „Pro nás byla prioritou cyklostezka z Pardubic do Dražkovic a poté na konec Dražkovic. Do konce letošního roku se povedou obě tyto etapy," uvedl starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda. Třetí etapa z Dražkovic do Mikulovic bude problém. Nedaří se totiž vykoupit pozemky podél silnice. Zatím to vypadá, že v tomto úseku cyklostezka jednou povede po silnici.

Nová dražkovická stezka bude začínat u stávajícího sjezdu do areálu firmy MARO v Pardubicích, její první etapa skončí u výjezdové komunikace od čerpací stanice pohonných hmot na severním okraji Dražkovic. Cyklisté musí v současné době úsek o délce cca 0,6 kilometru zvládat po frekventované silnici, chodci po staré panelové cestě.

Starosta Jiří Rejda věří, že se letos podaří dokončit i druhou etapu přes obec, ve které jde jen o menší úpravy komunikace a změnu režimu parkování tak, aby zbyl prostor pro cyklisty. Město získalo na realizaci první etapy trasy, tedy z Pardubic do Dražkovic, dotaci. Stezka je součástí souboru staveb, jejichž cílem je umožnit bezpečnější spojení Pardubic a Chrudimi. Z městského rozpočtu na její výstavbu půjde zhruba 2,5 milionu korun, což je mnohem méně, než zastupitelé původně předpokládali.

MĚSTO ZAPLATÍ MÉNĚ, NEŽ ČEKALO
„Na výstavbu jsme vyčlenili z městského rozpočtu částku 7,1 milionu korun, což byla předpokládaná cena stavby. Navíc se nám podařilo získat dotaci, která činí zhruba 2 miliony korun," uvedl náměstek primátora Jan Řehounek. Ale vzhledem k tomu, že celkové náklady stavby podle vysoutěžené ceny nepřesáhnou 4,5 milionu korun, pardubický rozpočet bude tato stavba stát nakonec jen již zmiňovaných 2,5 milionu korun.

Práce na první etapě začnou v srpnu a skončit mají v listopadu letošního roku. Ještě před zahájením hlavních prací budou provedeny úpravy, které mají ochránit stávající inženýrské sítě.

„Tyto úpravy budou prováděny bez přerušení provozu sítí," ujistila náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

BEZPEČNÁ CESTA Z PARDUBIC DO CHRUDIMI
Politici hovoří o spojení Pardubic s Chrudimí již od konce devadesátých let. Před osmi lety Chrudim dokončila cyklostezku až na hranici svého katastru, tedy do Medlešic. Asfaltový pás i s veřejných osvětlením je dlouhý asi dva kilometry.
V minulosti již byla z iniciativy kraje připravena i projektová dokumentace, která zpracovávala spojení obou měst, ale tento záměr nebyl nikdy realizován.