ROZHODUJE DÉLKA 
SILNIČNÍ SÍTĚ

„Kraje mají v tuto chvíli vysoutěženy projekty v rozmezí 100 až 400 milionů korun. Jsou to akce, kde je možné okamžitě předat staveniště a začít stavět. V tuto chvíli ale nejsou na tyto projekty finanční prostředky, přestože stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury do krajů již poslal v letošním roce vysokou částku tři miliardy korun," popsal současný stav věci ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Zmiňovaná dotace je mezi kraje rozpočítávána podle délky silniční sítě. Například pro Pardubický kraj tato dotace v letošním roce činí téměř 183 milionů korun.

„Z rozpočtu Pardubického kraje k této částce přidáváme dotaci ve výši 150 milionů korun, z toho přes 50 milionů je určeno na projekční práce. Touto částkou se přibližujeme rekordnímu roku 2015," doplnil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.