Změna zastihne trolejbus číslo 13, který nyní končí na zastávce Polabiny, Sluneční. Nově bude pokračovat po trase autobusu číslo 6 přes Trnovou až na točnu do Ohrazenic. Trať se celkově prodlouží o více než dva kilometry.

„Do Ohrazenic se tak po dvaceti letech vrátí linka číslo 13. Zároveň tím končí více než padesát let dlouhé období, kdy byly Ohrazenice bez trolejbusové dopravy. Trolejbusy zde jezdily v letech 1964 až 1967,“ připomněla mluvčí DPMP Jitka Malinská a dodala, že v současné době jsou již osazeny stožáry, na které jsou postupně upevňovány výložníky a další nosné prvky trolejového vedení.

Změnou projdou trolejbusové linky číslo 2 a 27, které nyní končí na zastávce Pardubičky, točna u stanice záchranné služby. „Tato trať se prodlužuje o 0,9 kilometru po ulici Průmyslová do zastávky Zámeček s ukončením na tamním obratišti pro autobusy. Trolejbusové linky 2 a 27 budou posíleny a zajistí v elektrické trakci obsluhu zdejší průmyslové zóny,“ přiblížila Malinská.

Tato trať je již hotová a DPMP na ní v nejbližší době zahájí zkušební provoz. Pro cestující mají být obě prodloužené linky v provozu od března. „Trať do Ohrazenic se ještě staví, ale pevně doufám, že to stihneme do4. března, kdy se uskuteční celostátní změna jízdních řádů. K tomuto datu plánujeme změny i na jiných tratích,“ uvedl ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

NAHRADÍ AUTOBUSY
Trolejbusy, které budou jezdit na nových prodloužených tratích, nahradí některé autobusové linky. Autobus číslo 6 tak bude končit na zastávce Polabiny, Sluneční, místo něj pojede na zastávku Ohrazenice, točna trolejbus číslo 13.

Některé spoje autobusů číslo 12 a 28 budou nově končit už na zastávce Pardubičky, točna, dále místo nich bude pokračovat trolejbus číslo 2 a 27.

Některé z nich nepojedou vůbec. „Určité autobusy nebudou vypraveny vůbec a budou kompletně nahrazeny trolejbusy,“ řekl Pelikán. To se bude týkat například autobusu číslo 12, který jede od hlavního vlakového nádraží po stejné trase, po níž jezdí trolejbus číslo 2. „Součástí projektu je rovněž úprava měnírny Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati,“ řekla Malinská.

Celkem tak projekt vyjde asi na 50 milionů korun. „Máme stavby přihlášeny do programu Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, kde je podpora až 85 procent, pevně doufáme, že ji získáme,“ dodal Pelikán. (las)