"Pro zaměstnance není důvod shánět si nové zaměstnání. Jelikož má zdejší domov dlouholetou tradici, nemíní vedení obce domov rušit," ujišťuje starosta. Finanční problémy nezastírá. "Domov se v letošním roce dostal do finančních potíží, které řešíme s pomocí Pardubického kraje a ministerstva práce a sociálních věcí. O problému je srozuměna paní ministryně, kterou jsem pozval, aby se s problémy seznámila na místě," vysvětluje Josef Škeřík. Nic bližšího starosta sdělit nechtěl. "Podrobnější informace podáme po jednání s paní ministryní," dodal.

Vedení obce se na ministerstvo obrátilo oficiálním dopisem. Třicetidenní lhůta, do které by se mělo ministerstvo vyjádřit, uplyne na konci října. Z vyjádření ministerských úředníků však vyplývá, že pomoci od ministerstva se obec nejspíše nedočká. Ani to, že by ministryně Jana Maláčová v příštím týdnu domov ve Sloupnici osobně navštívila, není vzhledem k jejím povinnostem ve sněmovně a senátu příliš pravděpodobné.

"Požadavek na dotaci domova pro seniory byl uspokojen v sedmdesáti procentech. Z vývoje financování je patrné, že k meziročním propadům ve výši dotace v minulosti již docházelo. K zániku služby nedošlo," sdělila tisková mluvčí ministerstva Kristýna Křupková.

Celkové roční náklady na platy zaměstnanců jsou něco přes 32,5 milionů. Ministerstvo prostřednictvím Pardubického kraje domovu poslalo 18,1 milionů. Obec jako zřizovatel přispělo více než dvěma miliony.

Ilustrační foto
Oprava silnice je ve finále, otevře se vjezd do náměstí

Podle ministerstva se má na spolufinancování domova podílet rovněž Pardubický kraj. "Financování sociálních služeb v ČR je vícezdrojové, dotace ministerstva dlouhodobě nikdy nebude krýt 100 procent nákladů sociálních služeb," upozorňuje Kristýna Křupková. V uplynulých třech letech však kraj na chod sloupnického domova finančně nepřispíval. "Ze statistik ministerstva plyne, že kraj se ze svého rozpočtu nepodílel na financování této sociální služby v letech 2016 až 2018 vůbec. Lze předpokládat, že v roce 2019 je tomu také tak," uzavírá mluvčí ministerstva. V krajském rozpočtu na letošní rok příspěvek na provoz domova ve Sloupnici skutečně není.

Podle krajského radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly dostaly kraje letos od ministerstva méně peněz, než bylo skutečně potřeba. "V rámci ČR stále chybí miliarda korun, ale k dofinancování ze strany ministerstva práce a sociálních věcí již nedojde," vysvětluje radní Šotola. Pardubickému kraji schází kolem 40 milionů.

Obnova pohyblivého betlému ve svitavském muzeu.
Unikátní pohyblivý betlém se znovu rodí v muzeu ve Svitavách

"Kraj již rozdělil všechny dostupné prostředky, státní , krajské i evropské na sociální služby. Problém je, že ministerstvo dlouhodobě nárokuje nebo obhájí do státního rozpočtu méně prostředků, než je skutečná potřeba a poskytovatelům to přináší velké problémy," pokračuje Pavel Šotola.

Podle radního ministerstvo na jednání Asociace krajů ČR slibovalo, že jednotlivé případy bude s poskytovateli sociálních služeb řešit individuálně. "Proto se pan ředitel s panem starostou Sloupnice snaží dostat k paní ministryni, ale zatím, pokud vím, marně. Uvidíme jak se k tomu ministerstvo postaví," uzavírá Pavel Šotola.