Pořadatelem konference byla mezinárodní platforma A FORUM CS, která se této problematice věnuje na území bývalé československé federace. Platformu A FORUM CS založily čtyři domovy pro seniory z České a Slovenské republiky, mezi nimi také Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Konference se zúčastnil předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan Jaroslav Zavadil a poslankyně Jana Hnyková.

„Pardubický kraj si uvědomuje svou zodpovědnost za systémovou podporu sociálních služeb na svém území. Veřejné rozpočty ovšem disponují pouze omezenými zdroji a kraj tak musí opatrně plánovat, jaká kapacita služeb je v regionu skutečně potřebná a finančně udržitelná. Právě oblasti Alzheimerovy choroby by měla být v příštích letech věnována větší pozornost, protože její projevy se v pozdějších stádiích rozvoje nemoci zvládají v rodině jen velmi obtížně a podíl osob s příznaky této choroby v evropské populaci stále roste. Uvědomujeme si, že silnou roli v sociální péči o osoby s Alzheimerovou chorobou hrají příspěvkové organizace samospráv. Účast Pardubického kraje na této konferenci je důkazem, že téma Alzheimerovy choroby a roli příspěvkových organizací vnímá jako velmi důležité," uvedl Pavel Šotola, člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

Na konferenci zazněly příspěvky zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, představitelů Pardubického a Ústeckého kraje, vědeckých pracovníků Univerzity Pardubice a Univerzity Sv. Alžbety v Bratislavě, manažerky holandského neziskového zařízení Opella, zástupce kanceláře ombudsmana a příspěvky ředitelů pobytových sociálních služeb pro seniory. Partnery konference byly město Litomyšl, Fakulta ekonomicko správní Univerzity Pardubice, Domov u fontány v Přelouči a Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Generální partnerství pro konferenci přijala společnost PPCG,SE.

„Alzheimerova choroba ohrožuje stále rostoucí část předseniorské a seniorské populace ve vyspělých zemích. Ve zdravotní péči o uživatele s touto diagnózou se úspěšně angažují jiné platformy, ale pro sociální služby podobné profesní sdružení dosud chybělo. V září 2013 vzniklo A FORUM CS z iniciativy dvou slovenských a dvou českých pobytových zařízení sociálních služeb a první společná konference měla otevřít diskuzi nad společnými cíli a potřebami," vysvětlila Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány v Přelouči jako jedné ze zakládajících organizací A FORUM CS.

Mezinárodní konferenci zpestřily Konferenční noviny, které v rozsahu čtyř stran vyšly v úvodu druhého konferenčního dne a přinesly rozhovory s účastníky, části přednášek a fotografie z konferenčního dění.

„Pozvali jsme nejen české a slovenské ředitele organizací sdružených v nové platformě, ale i širší odbornou veřejnost. Část z více než stovky hostů se po skončení konference přesunula do východoslovenského Prešova, kde byla připravena podobná konference. Litomyšlská konference splnila účel, několik desítek ředitelů z obou částí bývalé československé federace se shodlo na potřebě užší spolupráce a společného řešení systémových problémů," doplnil Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí, další ze zakladatelů platformy A FORUM CS.(tz)

Z konference o Alzheimerově chorobě.