Po staletí bývala Chrast duchovním centrem a sídlem královéhradeckých biskupů, kteří se zasloužili o rozvoj města a vybudování několika jeho dominant. Jedna z nich – kostel Nejsvětější Trojice – a zároveň její světově proslulý architekt Jan Blažej Santini-Aichel v tomto roce slaví významná kulatá výročí.

To je důvod, proč vedení Chrasti rok 2017 kulturně zasvětí kostelu, sakrální architektuře a Santiniho odkazu.

„Vysokou architektonickou hodnotu získal kostel Nejsvětější Trojice především rukou geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který se podílel na jeho dostavbě a přestavbě kostela sv. Martina v Chrašicích," vysvětluje vedoucí Městského muzea Chrast Jitka Bohuňková a rovnou zmiňuje i zajímavou souhru letopočtů.

Shoda kulatin

„Rok 2017 je plný symboliky, kterou Santini tolik miloval a díky které jsou jeho díla poutavá i po tolika uplynulých staletích. Letos je tomu již 300 let, co byl nový kostel Nejsvětější Trojice vysvěcen a 340 let od Santiniho narození," uvádí Jitka Bohuňková.

Santiniho tajemství
Cílem koncertu je posluchačům připomenout nejvýznamnější momenty ze Santiniho života a jeho dílo v gotizujícím barokním stylu i tajemství čísel a tvarů, které se dá s hudbou dobře propojit. Zpívané pasáže proloží mluvené slovo.
Jan Blažej Santini-Aichel se narodil 3. února 1677. Je znám především jako autor kostela na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, který je na seznamu UNESCO.

Koncerty i výstavy

V sobotu od 18 hodin se v chrastecké zámecké kapli uskuteční velký moderovaný koncert nazvaný Santiniho tajemství. Zpívat bude s klavírním doprovodem mezzosopranistka Edita Adlerová a mluveným slovem ji doplní autor Toulek českou minulostí Petr Hora-Horejš.

Po koncertu bude třeba počkat do podzimu, než se rozjede další fáze oslav.

- 16. září jsou připravené komentované prohlídky kostelů Nejsvětější Trojice a sv. Martina.

- 28. září začnou v chrasteckém muzeu dvě výstavy. Dům Božího přebývání nabídne historické fotografie kostela Nejsvětější Trojice a velkou sbírku liturgických předmětů. Výstava V náruči památkové péče představí městské památkové zóny v Pardubickém kraji. Při společné vernisáži se uskuteční dva koncerty dechové hudby na nádvoří chrasteckého zámku.

- 29. září zaplní Duo Reiprich a Kubecová zámeckou kapli hudbou při klavírním recitálu.

- 30. září zapějí Karla Bytnarová a Lubomír Brabec v kostele Nejsvětější Trojice. O den později se zde uskuteční mše biskupa Jana Vokála.