A také všude zazněl k naší velké radosti stejný hlas: za rok se určitě znovu sejdeme a projekt Česko zpívá koledy opět podpoříme. A ještě z jedné věci má naše redakce hodně dobrý pocit. Už dnes víme, že je zájem také v České Třebové. Projekt zaujal místostarostku Jaromíru Žáčkovou natolik, že mu přislíbila podporu pro příští rok. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by nás mohlo před příštími Vánocemi být víc. A samozřejmě přivítáme i iniciativu z dalších míst okresu, kde by se ke zpívajícím lidem dobré vůle chtěli připojit. Přidejte se k nám!