Lávka není bezbariérová, po dobu rekonstrukce mostku se tak do zámku nedostanou vozíčkáři a osoby s omezením pohybu. Stavu pernštejnského mostku neprospěla nevhodná technologie strojního spárování zdiva, která zde byla v minulosti použita. „Vzlínající i prosakující srážková voda byla uzavřena uvnitř konstrukce, což se projevilo opakovaným odmrzáním sanačních omítek i zdiva samotného. Nyní je nutné nerezovými kotvami přichytit mrazem oddělené části kleneb a nahradit uvolněné i poškozené cihly,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Pardubice Tomáš Libánek. Celý mostek včetně kamenného pilíře nakonec dostane kompresní omítku lomené bílé barvy, která umožní vodě, aby prosákla až na povrch. Kamenné prvky čeká odborné očištění a spárování.

Pokud budou stavební práce postupovat podle plánu, měl by být vstup přes kamenný mostek obnoven v průběhu června.

„Špatný stav mostku naznačovala odpadající omítka a následně ho potvrdil stavebně technický průzkum. Sonda do mostovky odhalila, že kvůli dožilé hydroizolaci voda masivně zatékala do zdiva. Průzkum prokázal i statické poruchy a stav označil za havarijní,“ doplnil náměstek hejtmana Roman Línek s tím, že oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun.

Historie mostku

Původně dřevěný most nahradil Jan z Pernštejna kamenným pravděpodobně v roce 1541, ve stejném roce byl osazen i zámecký portál. Parapet mostu se pyšní bohatou raně renesanční sochařskou výzdobou. Figurální a ornamentální reliéfy ozdobily pouze východní stranu mostu, která je vidět z přístupové cesty k zámku. Na západní straně, obrácené do zadní části nádvoří, byla výzdoba omezena na reliéfy kuželkové balustrády. Dokončení mostu včetně výzdoby datuje figura andílka s křídly držící destičku s letopočtem 1543.