Dokumenty mapující dění v regionu jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Jsou mezi nimi i pamětní tisky z té doby, černobílé oznámení potvrzuje, že obyvatelstvu tehdy nechyběl smysl pro humor. A ač Češi právě prožívali převratnou historickou událost, měli i zcela obyčejné starosti, viz. vkladní knížka založená právě v den vzniku Československa.

Dokument muzeaDokument muzea

Dokument muzea

O dění informoval tehdejší List České státoprávní demokracie pro východní Čechy takto:

Ústí nad Orlicí: Z počátku vlastně radost ani nebyla tou pravou radostí, poněvadž naše česká duše prosáklá dosavadním životem v shnilém státě rakouském, ani neměla schopnost se v pravém slova smyslu radovati, a bylo třeba jasného uvědomění, co se vlastně stalo. Druhý den ráno tonulo již naše město v záplavě praporů a vzalo na sebe slavnostní ráz. Hlouček občanstva a studentstva jal se hned ráno za peprných vtipů snímati orly rakouské s úřadů a trafik a pomocí barvy zahlazovati poslední sledy Rakouska. To se jim plně podařilo a v několika chvílích nezbylo v městě našem ze „staroslavné a mocné říše" ani památky, vyjma několika statných exemplářů orlů, již odpočívající na dně Orlice a jsou dobře viditelní…

Česká Třebová: Oslava zřízení samostatného státu československého provedena byla v České Třebové velmi okázale sice, ale způsobem důstojným… Již večer zařízena byla permanentní služba a učiněny všechny přípravy,takže hned z rána 29. října objevila se Třebová ve slavnostním hávu a všude vlály prapory českých a slovanských barev, hudba procházela městem a zástupy lidu shromažďovaly se na náměstí u reálky, kde se seřadil průvod… V průvodu bylo nejméně 6-8000 osob.

Choceň: V ulicích nastal šum, zpěv, jásot a provolávání slávy naši draze zaplacené svobodě. Odpoledne zahrála na náměstí městská hudba národní hymnu a dlouho zakázanou „Hej Slované", jakož i mnohé jiné. Večer uspořádán slavnostní průvod; posléze nastalo sejímání úředních orlů. Týž večer ukázali se naši Sokolíci v národních krojích a ustaven Národní výbor.

Ze současnosti

Vysoké Mýto - vzpomínkové setkání proběhlo ve čtvrtek, poté se konal Večer světel s lampionovým průvodem a ohňostrojem

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová - v obou městech byly včera položeny věnce k pomníkům, v ústecké ZUŠ se v pondělí od 19.30 hodin uskuteční sváteční večer k 95. výročí vzniku republiky

Letohrad - pietní akt se na městském hřbitově u hrobů obětí druhé světové války uskuteční v pondělí od 18 hodin

Žamberk - v sobotu budou položeny věnce u pomníku ve městě, ve čtvrtek od 18 hodin se v divadle koná slavnostní večer

Lanškroun - slavnostní koncert se koná na zámku ve středu od 19.30 hodin, představí se Lydie Härtelová (harfa) a Valerie Zawadská (umělecký přednes)

Během oslav města ocení své osobnosti

Lanškroun, Žamberk - Dvě města v okrese využijí významného státního svátku k oceňování osobností za mimořádné zásluhy, významný počin nebo dlouholetou práci. V Žamberku je udělována Cena města, kterou tvoří pamětní list a skleněná plaketa. Letos budou oceněným udělovány ve čtvrtek v divadle během slavnostního večera k 95. výročí vzniku samostatného státu. Podobná událost se chystá i v Lanškrouně. Zde budou udělovány pamětní medaile, z rukou starostky města je převezmou ocenění ve středu v 18 hodin na zámku před slavnostním koncertem.