Ve zcela zaplněném kostele nejprve zazněly písně a koledy, které zazpívaly děti a žáci Základní a Mateřské školy Ostrov. Po nich následovalo vystoupení hostujícího sboru.

Letos pozvání přijalo dámské vokální seskupení Generace z Ústí nad Orlicí, pod vedením jejich sbormistryně Dany Špindlerové. Za dobu více než patnácti let působení tohoto seskupení se v jejich bohatém repertoáru vyskytuje spousta písní, a tak program tvořil výběr melodií, který návštěvníky naladil a zpříjemnil předvánoční atmosféru.
Po koncertu, opět za doprovodu Generace, následovalo rozsvícení ozdobeného stromu, a tím tak byl zahájen adventní čas i v Ostrově.

Petr Lipenský