Nešlo ale o výlet, nýbrž o nácvik propátrání nepřístupného terénu. Policisté zde přebírali zkušenosti od záchranářů z Horské služby, s řízením pátrací operace, kdy se pro čtyři ztracené turisty do lesa vydává se západem slunce na sto dvacet zachránců, kteří v zalesněném kopcovitém terénu musí postupovat v rojnici a i přes obtížný terén, mlhu i absolutní tmu musí linii udržet. Při nalezení tří hledaných navíc policisté museli jednoho z nich ošetřit, snést prudkým kamenitým svahem  k sanitce Horské služby a poté znovu vytvořit rojnici k nalezení čtvrtého ztraceného muže.