„Slavnostní program je oslavou výjimečného plemene koní, jeho domovského hřebčína, ale také tradičních činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. Zároveň je připomenutím úspěchů, kterých Národní hřebčín dosahuje v současnosti, zejména předložením nominační dokumentace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO,“ uvedla Miroslava Geyerová z národního hřebčína.

V souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa otevře hřebčín výstavu „Tož budeme sedlat…“, která pojednává o vztahu prezidenta T. G. Masaryka ke koním.

Celodenní sobotní program začíná již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 hodin je očekáván příjezd posledního císaře Karla I. v slavnostní zápřeži. Program tak symbolicky zachycuje přelomové období rakousko-uherské monarchie a vznik Československa. Dopolední program je věnován „starému mocnářství“, odpolední mladé republice.

Hlavní program začíná v 13 hodin a obsahuje 16 prvků, do kterých bude zapojeno téměř šedesát koní. Návštěvníci uvidí ukázky zápřeže, jezdeckou čtverylku či kočárový rej. Nebudou chybět ani adrenalinová vystoupení jako například uherská pošta, koňský fotbal či závěrečné vícespřeží. Vybrané části programu bude doprovázet Hudba Hradní stráže.

„V hlavním programu bude prezentován nově restaurovaný kočár Tomáše Garrigua Masaryka, který mohou návštěvníci obdivovat vystavený v Císařské jízdárně mezi 10 a 12 hodinou,“ uvedla Miroslava Geyerová.

Výstava „Tož budeme sedlat…“ je koncipována jako pocta Josefu Krejčíkovi, vrchnímu podkonímu prezidentských stájí, který pocházel z Kladrub nad Labem. Návštěvníci se zde dozvědí nejen o Hektorovi, Masarykově nejoblíbenějším koni, ale i o organizaci slavnostní inaugurace prezidenta a prezidentských kočárech. Výstava bude přístupná do 31. října.

Den starokladrubského koně uzavře koncert české harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Evy Garajové v kostele sv. Václava a Leopolda. Na něj navazuje netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19 do 24 hodin.