„V první etapě postavíme 66 bytů, ve druhé etapě to bude 85 bytů. Celkem tedy půjde o 151 bytů,“ připomněl mimo jiné investor v první části svojí prezentace.

Doprava s otazníkem

Výstavba domovních bloků s tolika bytovými jednotkami se však řadě obyvatel žijících v sousedství nelíbí. Po přestěhování dřevovýroby do průmyslové zóny se totiž pod Kopanicí osm let prakticky nic nedělo a lidé si tu zvykli na svůj klid. Odpůrci stavby teď odhadují, že místem začnou projíždět zhruba dvě stovky dalších aut, což lokalitu dopravně velmi zatíží. Jiní argumentují i údajnou hmotovou nepřiměřeností vznikajícího objektu nebo se bojí úbytku veřejné zeleně.

Milan Kušta při prezentaci opakovaně připomněl, že projekt Kopanického mlýna je v souladu nejen s územním plánem města, ale i s požadavky dalších dotčených úřadů. „Navýšení dopravního provozu bude podle vypracované dopravní studie pouze nevýznamné,“ ujišťoval veřejnost Milan Kušta. Zmínil přitom i parkování vozidel, které bude ze strany investora zajištěno zbudováním zhruba dvou set garáží v nejhlubších podlažích bytových domů.

Řada účastníků setkání Milanu Kuštovi nicméně dál hlasitě oponovala. „Já bydlím v téhle lokalitě dvacet let a ve Dřevovýrobě Ficek jsem kdysi dokonce pracovala. Lidé tam jezdili do práce společně jedním autem, zbytek pracovníků docházel pěšky nebo dojížděl vlaky a autobusy. Takže nemůžete říkat, že se po vybudování bytových domů doprava jen vrátí k někdejšímu stavu,“ namítala například jedna z přítomných žen.

Rozpory nezmizely

Setkání s občany trvalo téměř dvě hodiny a diskuze probíhala korektně, byť místy velmi živě. Došlo při ní například i na námitky ohledně nedodržování schválené pracovní doby na místě a z toho plynoucího rušení okolí hlukem a stavebním ruchem.

Ke sblížení stanovisek investora a jeho odpůrců v pondělí nedošlo. Milan Kušta ale ujistil, že je připraven dál mluvit o námětech, se kterými by za ním případně přišla skupinka zástupců vybraných lidmi z řad odborně poučené veřejnosti.