Posláním fondu je zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu zajišťované privátními poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí, výjezdovým stanovištěm RLP a charitní ošetřovatelskou službou.

Město už v minulosti do fondu vložilo přes jeden milion korun. Další finanční prostředky v řádu desítek tisíc korun darovali soukromí dárci a okolní obce. Z těchto peněz byl podpořen například nákup přístroje pro rázovou vlnu nebo elektrochirurgického vybavení pro nemocnici.