VÝZNAM NÁVŠTĚVY PREZIDENTA LZE HODNOTIT
Z VÍCE HLEDISEK
…V pondělí navštívil prezident republiky Václav Havel Ústí nad Orlicí a další místa okresu. Byla to jeho vůbec první oficiální návštěva Ústecka od doby, kdy je prezidentem.
Přednosty okresního úřadu MUDr. Ivana Týče jsme se zeptali, jaký přikládá této události význam a jaké jsou jeho osobní dojmy. „Význam návštěvy pana prezidenta hodnotím především ze dvou aspektů. Prvním je stránka psychologická pro všechny postižené, kteří viděli na vlastní oči, že se hlava státu zajímá o jejich problémy, že s nimi o těchto problémech mluví. I když jim samozřejmě nemohl slíbit nějakou okamžitou a nestandardní pomoc, měla jeho návštěva velmi pozitivní význam. Z hlediska okresního úřadu vidím význam hlavně v tom, že byla znovu připomenuta skutečnost, že se povodňová katastrofa neodehrála jen na Moravě, ale také v části východních Čech, i když se přes nás díky charakteru krajiny převalila voda v poměrně krátké době. I u nás jsou ovšem škody poměrně velké. Podle toho, jak máme aktualizován jejich souhrn, přesahují na území okresu jednu miliardu korun. To číslo se ale stále ještě pohybuje. Můj vlastní dojem z prezidentovy návštěvy je velice dobrý. S Václavem Havlem jsem se osobně setkal poprvé a ověřil jsem si i to, co jsem doposud slýchal od jiných – že je to člověk naprosto normální, prostý, otevřený, se zájmem o starosti lidí," uvedl Ivan Týče…

SITUACE NA DRÁZE JE STÁLE LEPŠÍ
…Na základě pravidelných informací, které dostáváme  z českotřebovského Obchodně provozního ředitelství ČD, lze konstatovat, že se situace na dráze stále zlepšuje. Osobní vlaky na trati Kolín-Zábřeh n. M. jezdí podle jízdního řádu, náhradní autobusová doprava byla zrušena. Také většina dálkových vlaků směrem do Prahy, na Moravu i na Slovensko již jezdí po svých trasách. Podrobné informace o spojích získají cestující od zaměstnanců železničních stanic. Obchodně provozní ředitelství ČD prosí cestující o trpělivost ve vztahu ke zpožděním vlaků, která jsou způsobena omezením rychlosti vlaků, či využíváním pouze jedné koleje v některých úsecích…