PREZIDENT HAVEL NAVŠTÍVIL ZÁPLAVAMI PONIČENÁ ÚZEMÍ
…Setkání s lidmi postiženými záplavami bylo hlavním cílem včerejší cesty prezidenta Václava Havla do okresu Ústí nad Orlicí… Během návštěvy prezident se svou manželkou Dášou Havlovou navštívili jako první vodou zpustošený slévárenský a strojírenský závod Rieter Elitex v Hnátnici, kterému hrozí úplná likvidace… Prezident s chotí pak v doprovodu ministra obrany Miloslava Výborného zavítali do okresního integrovaného záchranného centra, kde je přednosta OkÚ MUDr. Ivan Týče seznámil s organizací záchranných prací i s tím, jaká je postiženým lidem poskytována pomoc. Jak Týče uvedl, v okrese způsobila voda přímé škody za zhruba 1,1 miliardy korun… V Dlouhé Třebové se prezident setkal s lidmi, kterým voda poničila majetek a jeden z poškozených domů si prohlédl… Odtud prezident odjel do vojenské posádky v Kerharticích, aby se dozvěděl, jakou techniku vojáci při záplavách nasazovali a jaká jim scházela. Poslední zastávkou byla Choceň…
Prezident Václav Havel na závěr uvedl, že chápe povodně jako výzvu, „abychom poničená místa znovu vystavěli lépe, než jak byla předtím, co je smetla a zpustošila voda". Zmínil se i o tom, že povodně odkryly i mnoho pozitivního, jako je velká vlna solidarity, která se vzedmula po celé zemi. Ohromné povodně jsou podle něj mementem, které připomíná, jak pyšně se člověk chová k přírodě…