ZÁPLAVY POŠKODILY NA DVA TISÍCE DOMÁCNOSTÍ
…povodně na Ústecku již nehrozí, hladiny řek a potoků příliš neovlivňují ani občasné dešťové srážky pořádné vydatnosti… Na vodovodech, kanalizacích a čistírnách došlo v celém okrese k poškození ve výši 197 milionů korun. Nejvíce škod ohlásilo Povodí Moravy z oblasti Králicka a Lanškrounska – 85 milionů. Povodí Labe uvedlo dohromady 19 milionů… Druhý přehled obdrželo od okresního úřadu ve čtvrtek ministerstvo pro místní rozvoj a jeho obsahem je poškození bytového fondu. Zástupce přednosty OkÚ Ing. Ivo Toman upřesnil, že na Ústecku je dvanáct rodinných domků zcela zničeno, navíc dva obecní byty. Na svědomí je má z velké části neklidná Třebovka. „Záplavy poškodily celkem 1999 domácností, dlouhodobě neobyvatelných, tedy na období více než měsíc, je 334 domácností. V současné době je nouzově ubytováno přibližně devět set osob – u známých, příbuzných nebo na jiných místech…

STÁLE JE NUTNÉ PŘEVAŘOVAT VODU
… Stav stále přetrvává v Českých Libchavách, Sopotnici a Lubníku, kde je nutné vodu převařovat. Ani v části Hnátnice není ještě pitná voda dobrá. Řadu dní trvá zákaz pití vody v Těchoníně, kam se dováží balená voda…