SITUACE NA DRÁZE SE STABILIZUJE
Jak jsme byli včera informováni Obchodně provozním ředitelstvím ČD, počet vlaků, které projíždějí obvodem, se neustále zvyšuje. Osobní vlaky na trati Kolín – Mohelnice jsou vedeny podle jízdního řádu. Končí ve stanici Mohelnice s návazností na náhradní autobusovou dopravu ve směru na Olomouc a Přerov. Dnes by měla jet celá řada dálkových vlaků…

ČISTÍ SE ZBROJNICE I SKLAD MĚSTA
Nejmenší město okresu Ústí nad Orlicí patří mezi sídla nejvíce postižená povodní. Značná část Brandýsa nad Orlicí byla zatopena přívalem z Tiché Orlice. „Dnes se dokončuje oprava mostu přes řeku u svatého Jána. Lávka do Klopot je v podstatě dokončená. Úklidové práce se týkaly také prostoru kolem fotbalového hřiště a ve směru k pomníku Jana Amose Komenského," sdělil starosta města Miloš Kopecký… Brandýský starosta uvedl, že škody na obecním majetku ve městě se pohybují mezi šesti a sedmi miliony, škody na majetku ostatních vlastníků se ovšem blíží částce sedmdesát milionů korun…