Podle jeho slov se podařilo zabránit kontaminaci povrchových vod chemickými látkami z galvanovny. „Veškeré odpadní vody odtékající z prostoru požáru kontaminované těžkými kovy byly zachyceny na místní ČOV Lanškroun, která se s nárazovým zatížením organickými látkami z požářiště postupně vyrovnala. Zbývá jen ověřit míru kontaminace čistírenských kalů, které se doposud využívají jako surovina do kompostů. V případě potvrzení o překračujících hodnotách niklu, mědi, zinku a chromu se budou muset tyto čistírenské kaly likvidovat jako nebezpečný odpad. To ale ukáží rozbory příštích dnů," uvedl Lubomír Fiedler s tím, že o dalším postupu bude VAK postupně informovat. (daf)