Ve třech městech okresu stačí vytočit číslo a problém je rázem vyřešen. Seniory, hendikepované, ale i rodiny  s dětmi přepraví na kýžené místo Senior doprava, kterou provozuje  Český  červený  kříž. Cesta je vyjde mnohem levněji než taxík, auta jsou navíc upravená tak, aby vyhovovala klientům se zdravotním hendikepem. Ke třem městům, kde již Senior doprava funguje k velké spokojenosti klientů, brzy přibude čtvrté. Více nám o chvályhodné službě řekl v rozhovoru ředitel Oblastního spolku ČČK v Ústí nad Orlicí JIŘÍ PRECLÍK.

Jiří PreclíkO provozování Senior dopravy projevilo zájem i Vysoké Mýto, došlo už k dohodě?
V rámci okresu Ústí nad Orlicí provozujeme Senior dopravu ČČK v Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanš
krouně. Minulý týden schválilo zastupitelstvo města Vysoké Mýto zkušební provoz od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 pod provozováním Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Cílem zkušebního provozu je zjistit především zájem o službu ze strany klientů.

Připomeňme si, pro koho je Senior doprava určena, kdo ji může využívat a k jakému účelu?
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi za účelem návštěvy lékaře, na vyšetření, na nákup, ke kadeřnici – prostě kam klient potřebuje.

Je pro klienta rozdíl, kde si službu objedná, nebo je ve všech městech stejná, provozována za stejných podmínek?
Ve všech městech je služba provozována bez rozdílu. Je naším cílem, aby klient, který je zvyklý na určitý typ a kvalitu služby, ji dostal všude. Klient například z Ústí nad Orlicí může využívat službu v České Třebové a samozřejmě opačně, a proto by se služba pod jedním provozovatelem neměla lišit.

Kolik klientů ročně tuto službu využívá? Máte od nich nějaké zpětné ohlasy, jak jim pomáhá?
Senior dopravu ČČK ve všech třech městech v loňském roce využilo celkem 994 klientů. Bylo uskutečněno celkem 12 429 jízd.  Jako každá společnost, i naše potřebuje znát zpětnou reakci našich klientů, proto každoročně oslovujeme klienty s dotazníky spokojenosti –  nespokojenosti s nabízenou službou. Službu se pak podle názorů klientů snažíme zkvalitnit. Vždyť jde o službu pro klienty.

Ceny pohonných hmot neustále stoupají, už jste museli zdražit jízdné nebo se na to chystáte?
Určitá opatření naše společnost musela zavést od 1. února tohoto roku. Došlo k menšímu zdražení jízd mimo město a byla zpoplatněna čekací doba. Radost z toho samozřejmě nemáme, ale bohužel se nedá nic dělat. Přes to všechno se snažíme zachovat cenu jízdného po městě, kde máme pocit, že cena je pro klienty již dost vysoká.

Jsou vozidla, která se pro Senior dopravu používají, nějak upravována? Jak je to s vozovým parkem, daří se vám ho obnovovat?
Ano, všechna vozidla jsou upravena pro snadnější nastupování a vystupování klientů. Vozidla jsou doplněna o nástupní schůdek a madla. Jedno vozidlo je vybaveno plošinou pro vozíčkáře.
Když Senior doprava ČČK začala fungovat, pořizovala se vozidla z bazaru, tak aby mohla být služba zahájena. Dnes musíme přiznat, že se podařilo vozidla obnovit a ve všech městech jsou nová auta  zhruba dva roky. Poslední výměna vozidla proběhla v loňském roce v České Třebové, kdy u starého auta došlo k velmi finančně náročné opravě a bylo výhodnější koupit vůz nový. Postupná výměna vozidel se podařila díky podpoře jednotlivých měst, Českého červeného kříže, sponzorů a jednotlivců, například  pana Czendlika. Všem bych chtěl poděkovat, moc si toho vážíme a doufáme, že i v budoucnu se to bude dařit.

Co když se domluví dva lidé, jak platí za jednu cestu?
Pokud klienti mají stejné nástupní a výstupní místo, platí za vozidlo.

Je podobná služba provozována i na jiných místech v republice?
Ano, samozřejmě ji provozují i jiné společnosti. Český červený kříž ji provozuje v Praze 9 a v Karviné. Náš oblastní spolek ČČK se vždy snaží být nápomocen a právě v Praze 9 a v Karviné převzali náš model a nadále s námi spolupracují.

Je šance, že bude Senior doprava jednou provozována i v jiných městech, nebo je teď spíše otázkou ji udržet v těch městech, v nichž už je?
Naší snahou je zachovat službu v současné podobě. V dnešní situaci je velmi těžké ji rozšiřovat o další místa. Samozřejmě bychom rádi, ale vše závisí na finančních možnostech. Nikdy neříkáme nikdy, čas ukáže, třeba se službu podaří rozvíjet v budoucnu. Z našeho pohledu má služba svoje nezastupitelné místo. Rádi bychom poděkovali nejen za nás, ale především za klienty Senior dopravy ČČK jednotlivým městům – České Třebové, Lanškrounu a Ústí nad Orlicí a Pardubickému kraji, bez jejichž finanční podpory by služba nešla provozovat.

Senior doprava

Provozována je ve městech –  Česká Třebová, Lanškroun a  Ústí nad Orlicí, od května také ve Vysokém Mýtě.

Cena permanentek – 150 Kč/5 jízd, 290 Kč/10 jízd a 410 Kč/15 jízd s DPH. Cena přepočtena na 1 jízdu od 27,40 do 30,- Kč s DPH (dle permanentky). Cena za 30 minut čekání od 27,40 do 30,- Kč s DPH (dle permanentky).

Služba je v provozu každý pracovní den od 7 do 15.30 hodin (po dohodě je možné i mimo tyto hodiny a dny).

Dopravu je možné si objednat v České Třebové a okolí na tel. č.: 728 417 506, v Ústí nad Orlicí a okolí na tel. č.: 774 412 117, v Lanškrouně a okolí na tel. č.: 773 595 126.

Z ohlasů klientů

„Jsem velice spokojená! Děláte krásnou, záslužnou práci a mnoho lidí, hlavně senioři, si to bez vás neumíme už představit."

„Na těch pár km po Ústí dražší – k lékaři – obě cesty 60,- Kč + poplatek 30,- Kč, je to hodně pro důchodce."

„Bylo by vhodné, když by služba Senior doprava jezdila i v sobotu a v neděli."

„Kdyby v České republice byly všechny věci v pořádku jako seniorská doprava, bylo by nám všem mnohem a mnohem líp."