Svobodní protestují: „Je obrovskou ostudou, jak se většina z vás staví k člověku, který spoluvybudoval firmu zaměstnávající desítky občanů z Chrudimi a okolí. Josef Lebduška je ekonom, člověk s manažerskými zkušenostmi ze soukromého sektoru, které hlavně ve vedení města tolik chybí. Aniž byste řekli jakoukoliv námitku na zasedání, tak jste hlasovali proti nebo se zdrželi a Josef Lebduška nebyl zvolen," vyjádřil se Josef Káles v otevřeném dopise následně zaslaném všem městským zastupitelům.

Podle samotného Josefa Lebdušky by mohlo jít ze strany některých představitelů radnice stále ještě o odplatu za kdysi odmítnutou investici zahraniční porcelánky Colorobbia, která před více než deseti lety zvažovala investici v chrudimské průmyslové zóně. Josef Lebduška tehdy stál na straně těch, kteří si tu přítomnost provozu z ekologických důvodů nepřáli. Zastupitel Petr Lichtenberg (Svobodní) proto dnes říká. „Jsem přesvědčen, že kdybychom nominovali kohokoliv jiného, tak náš návrh projde."

Podobně mluví i sám kandidát, který se o místo ve finančním výboru města ucházel opakovaně bez úspěchu už v předchozích letech.

„Někteří mi dění kolem Colorobbie stále nemohou zapomenout, ostatně takový místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD) mi to sám řekl. Já si ale myslím, že to tehdy dopadlo vlastně dobře, neboť teď je v průmyslové zóně daleko víc firem, které také zaměstnávají daleko víc lidí. Přitom se ve mnoha případech jedná o strojírenské podniky, které sem do Chrudimě celkově lépe zapadají," přemítá Josef Lebduška.
Místostarosta Jaroslav Trávníček pak bez vytáček potvrdil, že byl proti zvolení Josefa Lebdušky. „Důvod, který zmiňujete, skutečně platí," doplnil Jaroslav Trávníček.

Místostarosta Jan Čechlovský pak ještě dodal. „V zastupitelstvu dnes zasedají i ti, kteří tehdy ve vedení města nebyli, takže Colorobbia nemusí být jediným důvodem. Přiznám ale, že já sám jsem se hlasování zdržel, protože nemám na účast pana Lebdušky ve finančním výboru města vyhraněný názor. Nicméně platí, že zastupitelé hlasují podle své svobodné volby a toto je prostě výsledek," uzavřel Jan Čechlovský.