„Na jednání zastupitelstva jsme poslali návrh, aby i pro příští volební období byl počet členů zachován na čísle 27,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček. Podle starosty se počet sedmadvaceti členů zastupitelstva osvědčil a není ho potřeba měnit.

Sedmadvacet členů má chrudimské zastupitelstvo nejen v tomto volebním období, ale mělo ho i v těch předchozích. Před každými komunálními volbami tak zastupitelé tento počet vždy potvrdili. Stejně tomu bylo i na pondělní schůzi, kdy byl návrh bez dalších připomínek přijat. Podle zákona o obcích by zastupitelstvo města velikosti Chrudimi mohlo mít 15 – 35 členů. Stávající návrh se tak blíží spíše horní možné hranici.

Ilustrační foto:
Hosté si vesměs zvykli, někde se ale tajně kouří dál

V počtu zastupitelů se tedy Chrudimští shodnou, avšak pro část opozice zůstává trnem v oku dnešní „nadstandardní“ počet místostarostů. Připomínka v tomto duchu zazněla opět i na pondělní schůzi. V diskuzi nad jedním z dalších bodů si totiž vzal slovo Josef Káles, zastupitel za opoziční Svobodné, který uvedl, že marně čeká od vedení města již dva měsíce odpověď na svůj návrh týkající se jím navrženého pořádání online přenosů z jednání zastupitelstva. „Přitom, pane starosto, máte vedle sebe čtyři místostarosty a také poměrně velký tým úředníků,“ rýpl si Josef Káles.

K Josefu Kálesovi se vzápětí připojil i jeho stranický kolega Petr Lichtenberg. „Pokud se bavíme o těchto věcech, tak mně, jako zastupiteli, dluží pan tajemník odpověď už možná tři roky. V žádném případě nechci dělat rozdíly mezi občanem a zastupitelem, ale jenom to uvádím jako příklad. Radnice prostě špatně reaguje na emaily, podněty a dotazy,“ přisadil si Petr Lichtenberg. Ten pak svoji poznámku rozvedl ještě na Facebooku, kde opět zkritizoval komunikaci ze strany tajemníka a jemu podřízených úředníků a závěrem dodal: „Že mají takováto ramena, značí jedinou věc: Jsou si jisti, ze je vedení přikryje a nic se jim nestane. Smutná realita v tom našem Chrudimském království…“

Starosta města Petr Řezníček včera v reakci na dotaz Chrudimského deníku přidal svůj pohled na věc: „Pokud někdo napíše někomu z našich lidí, tak těžko může chtít, aby tajemník věděl, že mu ten někdo neodpověděl. Nebo aby to věděl starosta,“ uvedl Petr Řezníček a každému doporučil, že pokud se skutečně nemůže domoci odpovědi od konkrétního úředníka, je třeba to patřičným způsobem sdělit právě tajemníkovi úřadu.

Poslední pokus o snížení počtu zastupitelů nevyšel

Ať už je ale pravda kdekoliv, práce konkrétních úředníků bezprostředně nesouvisí s počtem chrudimských místostarostů. To, že jsou v současnosti čtyři, je výsledkem složitého koaličního vyjednávání po minulých komunálních volbách. Je tedy docela dobře možné, že po letošních podzimních volbách se situace může změnit.

Zatím poslední pokus o snížení počtu místostarostů se odehrál v únoru loňského roku, kdy opozici nevyšel další pokus o odvolání chrudimského místostarosty Romana Málka. S kritikou jeho práce tehdy vystoupili jak zástupci Svobodných, tak i zastupitelé za hnutí ANO nebo komunisté. Radniční koalice ovšem tehdy prokázala svoji soudržnost a pro odchod Romana Málka z nejvyššího vedení města se aktivně vyslovilo jen jedenáct ze sedmadvaceti zastupitelů.

V Chrudimi se odpad třídí, rezervy tu ale jsou
Chrudimáci mají rezervy hlavně při třídění textilu, kovů a elektrozařízení