Největší chrudimskou investicí pro příští rok bude dokončení fasády budovy Muzea, které si vyžádá 15 milionů korun. Na úplnou rekonstrukci MŠ Víta Nejedlého je v rozpočtu pamatováno 9 miliony, pět milionů si vyžádá rekonstrukce hospodářského objektu v ZŠ Dr. Malíka a na 4,5 milionu přijde rekonstrukce tělocvičny při ZŠ Dr. Peška. Další tři miliony bude stát rekonstrukce venkovního hřiště u první ze jmenovaných škol a dva miliony spolkne ve stejné škole ještě plánovaná rekonstrukce elektroinstalace.

Město chystá i dokončení rekonstrukce komunikace na Tylově nábřeží. „Tady se letos dělala kanalizace a plyn a rekonstrukce povrchů zde přijde na zhruba tři miliony a sto tisíc korun,“ sdělil chrudimský starosta Petr Řezníček (SNK-ED). Ten poté zmínil i zamýšlenou úpravu křižovatky ulic K Presům a Václavské ulice, která si vyžádá přibližně jeden milion korun.

Nový městský rozpočet byl projednán v klidu a takřka beze změn. Jednu z dílčích úprav představoval návrh komunistického zastupitele Jaroslava Moučky, jenž se zasadil o to, že z rozpočtu zmizela závazně definovaná částka, kterou město chtělo přispět do pokračujících oprav střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Zamýšlená suma se proměnila v pouhou rezervu, která sice bude na stanovený účel připravena, ale zároveň bude nutné její další samostatné projednání.

Opoziční zastupitel Josef Káles (Svobodní) poděkoval vedení města za tématický seminář, na němž se všichni zastupitelé mohli s rozpočtem předem seznámit. „Byť mám i řadu dílčích výhrad, pro rozpočet jako pro celek svou ruku zvednu. Na hospodaření města oceňuji zejména trend postupného snižování celkového zadlužení, po kterém jsme vždy hlasitě volali,“ doplnil Josef Káles.

Dluhy města Chrudim v posledních letech významně poklesly. Radnice se totiž dokázala obejít bez nabírání nových úvěrů a finanční nároky na pokladnu města snížila i restrukturalizací těch stávajících. „Pro srovnání: Ještě před sedmi lety byl dluh města zhruba 125 milionů korun. Nyní je to přesně 60 191 403 Kč,“ doplnil starosta Petr Řezníček.

Je takřka jisté, že se chrudimský rozpočet v průběhu příštího roku ještě navýší. Promítnou se do něj totiž dotace a spoluúčasti, jež město pravděpodobně získá na některé chystané projekty. Může jít například o revitalizaci říčního ramene u parku Střelnice, o zbudování parkoviště Na Podhůře nebo o vybudování nového nástupního terminálu na nádraží.