„Sportovní areály dosáhly zisku po zdanění 131 tisíc Kč,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Dařilo se šetřit zejména na energiích. Peníze pak byly využity na další opravy jednotlivých objektů i zajištění kvalitnějších služeb pro návštěvníky. „V letních měsících se nám například podařilo instalovat čipy do šatních skříněk v krytém plaveckém bazénu nebo vybudovat venkovní saunu s ochlazovnou. Tím se zvýšil komfort i kapacita v městské sauně,“ doplňuje ředitel společnosti Luděk Marousek.

Mezi větší investice patřilo pořízení kontejnerového nákladního vozu s hydraulickou rukou, který bude velkým pomocníkem při údržbě venkovních sportovišť. Prakticky na všech sportovištích proběhla řada dalších úprav a investic. Jedním z příkladů může být oprava kanalizace v sociálním zázemí sportovní haly nebo dovybavení pokojů ve Sporthotelu.

Pro zvýšenou bezpečnost na jednotlivých sportovištích byly zakoupeny defibrilátory, byla zmodernizována světelná tabule na zimním stadionu nebo ve spolupráci s atlety zbudovány rozvody elektronické časomíry a připraveno zázemí pro její obsluhu. Proběhla i rekonstrukce vybavení posilovny pro kondiční přípravu sportovců.

Na tento rok je v plánu výměna střešního pláště na zimním stadionu a také sloučení dvou velkoodběrů zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu a maloodběru haly na stolní tenis. To je cesta k dalšímu ušetření a tím i rozvoji městských sportovišť. (tz, jvm)