Vedení města se také s účastí veřejnosti brzy opět zamyslí nad budoucí podobou areálu letního kina, který k objektu Muzea přiléhá z jeho východní strany. O areál se teď stará sdružení MaChr za Chrudim malebnou, jež tu prostřednictvím kina „Bioleťák“ nadále provozuje letní promítání pod širým nebem.

Úsilí této dobrovolnické organizace v posledních letech podporují také čísla, která vypovídají o rostoucí divácké návštěvnosti kina. „V případě filmu Po strništi bos jsme dokonce ani nemohli do laviček usadit všechny diváky. Nicméně je nám jasné, že takový divácký hit přichází jen zřídkakdy,“ říká producent Bioleťáku Jan Axmann. Podle Jana Axmanna proto určitě nebude nutné ani žádoucí, aby se kino vracelo k historicky maximalistické kapacitě s přibližně tisícovkou diváckých míst. „V mé představě by kino mohlo nabídnout mezi 300 až 500 místy k sezení. S tím, že prostor by měl být natolik variabilní, aby umožnil nárazově uspokojit i zvýšenou diváckou poptávku,“ doplnil Jan Axmann.

Starosta města Petr Řezníček se zatím ke konečné podobě areálu kina vyjadřovat nechce. „Otázka je, zda opět nedojde k nějaké názorové změně, což se už v minulosti několikrát stalo. Jednou bylo třeba řečeno, že stačí 300 míst, jindy zase nestačilo 500. Jednou by prý mohlo fungovat propojení s Chrudimskou besedou, jindy se zase hovořilo u potřebě vlastního občerstvení a sociálního zázemí. Ta shoda se rodí docela složitě,“ konstatuje starosta.

Veřejné plánovací setkání nad budoucí podobou areálu letního kina se uskuteční v pondělí 13. listopadu v 17 hodin ve Velkém sále chrudimského Muzea. Na programu setkání bude prezentace dvou variant řešení. Očekává se diskuze a připomínkování představených variant s hodnocením jejich kladů i záporů. Na podkladě výstupů z uvedeného setkání pak architekti dopracují výsledné řešení, ve kterém se pokusí zachovat to pozitivní a vyřešit co nejvíce problémů jednotlivých variant.