První dopravní karambol se stal v zimě v Novoměstské ulici v blízkosti Novoměstské kašny a odneslo to zábradlí podél chodníku. Poničené zábradlí (nacházelo se vpravo od kašny na snímku) nedávno zmizelo. „Rozhodli jsme se v tomto místě odstranit zábradlí bez náhrady, podobně jako před dvěma lety u školy 'Růžovka'. Po konzultaci s architektem města chceme prostor pod Novoměstskou kašnou alespoň z této strany nechat veřejně přístupný," říká místostarosta města Jan Čechlovský. V průběhu měsíce března došlo na místě i k dílčím úpravám zeleně.

Druhé místo, na kterém se podepsala neopatrnost jednoho z řidičů, se nachází za základní školou „Šedivka" při vstupu do Klášterních zahrad. Tam zůstal rozlámaný betonový povrch zídky podél rampy pro pěší. Poškozený díl bude potřeba nahradit novým.   (bn)