Externí audit ukáže, zda cesta vedení Služeb města Pardubic (SMP) do Jihoafrické republiky, která byla hrazena z peněz městské společnosti, byla opravdu v pořádku.

„Aby byla celá záležitost vyřešena a obě dvě společnosti – jak SMP, tak SMP Odpady – se mohly věnovat v maximální možné míře svojí práci a nemusely hájit značku, inicioval jsem externí audit, který ukáže správnost postupu při realizaci zahraniční služební cesty. Audit také vyhodnotí otázku zodpovědnosti orgánů, tedy představenstva i dozorčí rady obou společností," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Prošetření této cesty ostatně opoziční zastupitelé požadují již dlouho.

„Z materiálu, který nám byl předložen, bylo jasné, že se o žádnou služební cestu nejednalo. Existuje důvodné podezření, že zastupitelstvo bylo uvedeno v omyl. Ani jeden z orgánů to nevyšetřil a nedoložil zastupitelstvu, že šlo o služební cestu. Odpovědět by nám měl někdo nestranný," prohlásil zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Charvát se zároveň vymezil i proti tiskovému prohlášení, které nechal rozeslat předseda představenstva SMP Vítězslav Novohradský (ČSSD).

V něm totiž stálo, že z chování i reakcí některých zákazníků i obchodních partnerů SMP je patrná nejistota a obava z možnosti další obchodní spolupráce. „Jednáním zastupitelů by v případě větších škod vzniklých našim společnostem mohla být naplněna skutková podstata některého z trestných činů," uvedl Novohradský.

Za hranicí

„Byť nesouhlasím s některými závěry a požadavky, které prezentovali někteří opoziční zastupitelé na jednání zastupitelstva, uznávám, že debata nad celou záležitostí – tedy procesem, který vedl ke schválení zahraniční služební cesty – je legální a legitimní. Zastrašování opozičních zastupitelů právními kroky, respektive trestně-právní odpovědností, když nebudou mlčet, považuji za krok, který je za pomyslnou hranicí korektnosti," poznamenal Charvát.

Opoziční politici už od chvíle, kdy se kauza provalila, požadují odvolání i představenstva a dozorčí rady SMP. Jejich členové se však hájí tím, že o cestě do Jihoafrické republiky nevěděli a že už bylo odvoláno představenstvo dceřiné společnosti SMP Odpady, které cestu schválilo.

Účelové obvinění?

„Dozorčí rada SMP o problémech diskutovala a projednala je. V rovině pracovně-právní nedošlo k žádnému pochybení. Cesta byla povolena, vyúčtována a řádně okomentována. Domníváme se, že celý pokus o vtažení dozorčí rady do tohoto problému je zcela účelový. Pokud je cílem členy dozorčí rady zdiskreditovat, využijeme všech zákonných prostředků k ochraně našich práv," uvedla členka dozorčí rady SMP Věra Laurynová (ANO).