Pacientka však měla nakonec štěstí, neboť se jednalo o prostory v přízemí domu, a tak se dostala v pořádku ven otevřeným oknem. To pak ovšem zůstalo již nezajištěno. Do věci se proto později vložila i maminka pacientky, která o nezvyklé záležitosti telefonicky vyrozuměla strážníky chrudimské městské policie. Strážníci se tak dozvěděli, že pro pacientku se čekárna změnila v dočasnou past poté, kdy bezprostředně po svém vyšetření navštívila toaletu a personál ordinace mezitím odešel a zamkl za sebou dveře.

Samotné pacientčino vysvobození nebylo díky příhodnému umístění čekárny příliš složité. Větším logistickým oříškem se ovšem stalo opětovné zajištění okna, které zůstalo v důsledku jejího úprku zevnitř neuzamčeno. Hlídka strážníků nejprve okno alespoň zabouchla a vzápětí nato se snažila kontaktovat lékařku nebo alespoň někoho dalšího v budově. Jelikož se však ani v ostatních prostorách domu již nikdo nenacházel a na místě nebylo možné kontaktovat ani majitele budovy, začala hlídka pátrat po bydlišti stomatoložky. Na adrese zjištěné přes registr obyvatel však nikoho nezastihla.

Hlídka tedy podobným způsobem zjišťovala ještě přes katastr nemovitostí identitu všech pěti spoluvlastníků budovy, aby je poté zkoušela kontaktovat kvůli zjištění místa pobytu lékařky. Ani v této věci však neuspěla. Vše se podařilo dořešit až po oslovení jiného pronajímatele zmíněných prostor, který přislíbil jejich řádné zabezpečení.