Jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí československého opevnění je tvrz Hanička, ležící pět kilometrů od Rokytnice v Orlických horách. Stavba tvrze byla zahájena v září 1936 a ukončena v červnu 1938. Dívčí jméno pevnost dostala podle samoty nacházející se nedaleko.

Pevnost pro téměř půl tisícovky mužů

Haničku měla obývat posádka čítající téměř půl tisícovky mužů – přesně 426. Stavební práce byly hotovy během dvaadvaceti měsíců a náklady na výstavbu dosáhly částky 28 milionů předválečných korun. Haničku měl obsazovat sedmý prapor 19. hraničářského pluku, umístěný v kasárnách v Rokytnici v Orlických horách.

Jenže na podzim 1938 pevnost ještě nebyla vybavena. Řada vnitřního zařízení chyběla, a proto většina posádky sídlila v mírových kasárnách v Rokytnici a na pevnosti se střídaly pouze strážní jednotky.

Tvrz Hanička
Otevírací doba o letních prázdninách: červenec – srpen

Denně mimo pondělí: 9.30 – 17.00 hodin

Prohlídky v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Šest objektů a 
1500 metrů chodeb

Pevnost Hanička se skládala ze šesti povrchových objektů, v podzemí mezi sebou propojených 1,5 kilometry chodeb a sálů. Byly vybudovány mohutné sály pro množství munice a dalších zásob, což mělo posádce umožnit boj i v případě obklíčení po dobu až několika měsíců.

Po stránce stavební byla Hanička dokončena, nicméně většina vnitřního zařízení zde chyběla. Hlavními zbraněmi pevnosti měly být houfnice ráže 100 mm, ovšem k jejich instalaci nedošlo. Chyběla dělová otočná věž a další zařízení. V roce 1938 nemohla pevnost splnit požadavky, které na ni byly po stránce vojenské kladeny, a byla bez boje předána zástupcům wehrmachtu.

V období okupace byly některé z objektů v roce 1940 ostřelovány německým dělostřelectvem, které zkoušelo kvalitu železobetonu. Pravý pancéřový zvon nese dodnes známky po německých ženistech testujících na Haničce průpalné nálože.

V roce 2007 byla pevnost Hanička vyhlášena technickou kulturní památkou, která patří k vyhledávaným turistickým atrakcím v Orlických horách a ročně ji navštíví více než dvacet tisíc návštěvníků.

Pěší turisté a cyklisté se  na Haničku dostanou nejlépe po červené turistické značce vedoucí po hřebeni Orlických hor, ať již ze směru od Zemské brány a Bartošovic, nebo Masarykovy chaty na Šerlichu. Z červené vede odbočka nad osadou Panské Pole – Hanička, přímo k areálu muzea.   (sše)