Zájemci si mohli prohlédnout budovu a seznámit se s činností ČČK. V objektu je otevřeno vzdělávací a volnočasové Centrum pro život, které nabízí různé akce nejen pro seniory, k dispozici je zde i relaxační místnost snoezelen.