„Na bývalém sloupu elektrického vedení se zde od roku 2001 nachází umělá podložka, na které ale poprvé čápi zahnízdili až v roce 2007. Po dobu pěti let jsme pak měli možnost sledovat vždy počátkem července pohyb třech nebo čtyř mláďat, která koncem srpna už mířila s dalšími příbuznými do zimovišť třeba až na jih od africké Sahary," přiblížil Jiří Mach z Českého svazu ochránců přírody.

Některá z mláďat nosí kroužky pro sledování jejich migračních cest nebo nových míst, kde se později usadí k založení rodiny. „Od roku 2012 ale ruch na hnízdě utichl a marně jsme každý duben vyhlíželi čapí pár, který by s úspěchem využil místo, které tehdy vybudoval pan Pavliš z Lačnova. S o to větším nadšením i překvapením jsme zde přivítali pár čápů letos v prvních květnových dnech," říká s potěšením Jiří Mach.

Nyní dochází k vysezení snůšky a ochránci proto doufají, že na čápy nečeká nějaké nemilé překvapení, které by jim úspěšné vyhnízdění narušilo. „Přijďte se na začátku letních prázdnin sami přesvědčit, jestli se to svitavským čápům povedlo," uzavřel Jiří Mach.
Současně připomíná, že stejně atraktivní přírodní scenérie se lidem naskýtá ve Vendolí, v Radiměři, Opatovci a Opatově.