Čeho se však nájemníci v posledních dvou obydlených bytech dočkají, budou protihluková opatření za 1,75 milionu korun. Rodinám, které v domu zůstávají, se ale plánované opravy nelíbí. Mají strach, že to je jen další pokus magistrátu, jak je z domu dostat. Dům ostatně v nedávné době prošel rekonstrukcí za deset milionů korun.

„Proč má dojít k výměně oken, když už vyměněna byla a jsou bezhlučná? Proč je nutná výměna dveří, když jsou tam dveře, které mají protipožární odolnost 45 minut? V bytě je, co se týče hluku, příjemně. Nedovedu si představit, že bych kvůli protihlukovým pracím přerovnával nábytek, balil koberce a uklízel po řemeslnících," konstatoval jeden z nájemníků Josef Čáp.

„Obávám se, že se práce budou provádět kvůli tomu, aby nám život v bytech tak znepříjemnily, že se budeme sami chtít odstěhovat," dodal Čáp.

Magistrát se však hájí, že k protihlukovým opatřením musí dojít kvůli rekolaudaci domu. Jinak by reálně hrozilo, že Pardubice nezískají dotace ve výši 108 milionů korun ze švýcarských fondů na rozsáhlou rekonstrukci přednádraží.

„Cílem je upravit byty tak, aby byli nájemníci chráněni před hlukem zvenčí," uvedl vedoucí odboru majetku a investic Jaroslav Hruška.
Investici do domu, který má být zbourán, nakonec zastupitelé i přes ostré výhrady schválili.

POZASTAVENÍ BOURÁNÍ
Petr Klimpl (ODS) se ale pokusil demolici pozastavit do doby, než zastupitelstvo rozhodne o realizaci terminálu B. Právě kvůli němu má jít bytový dům k zemi. „Operujeme s nezbytností demolice domu kvůli terminálu B, který ale nebyl nikdy zastupitelstvem schválen," řekl Klimpl.

František Brendl (Pardubáci) zašel ještě dál. Podal totiž návrh demolici zrušit úplně. „Nemám problém s rekolaudací bytového domu, aby tam lidé mohli zůstat bydlet dál. Uvolnit další peníze do domu, který je určen k demolici, je ale nerozumné. Proto je logické záměr demolice zrušit," konstatoval Brendl.

Ani jeden z návrhů však nezískal dostatečnou podporu zastupitelů v sále. Nadále tak platí záměr bytový dům srovnat se zemí, město však na demolici stále nemá vyčleněné peníze. Pro změnu rozpočtu, v níž mělo dojít ke schválení této investice, totiž nezvedlo ruku dostatečné množství zastupitelů.

„Na situaci se ale nic nemění. Zastupitelstvo demolici schválilo. Posledního července nájemníkům skončí výpovědní lhůta. Pokud se budou chtít odvolat nebo záležitost řešit soudně, občanský zákoník jim to dovoluje," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).