Pokud bude novela schválena, mohla by začít platit od září a týkala by se druhého stupně základních škol a škol středních. Novela však může podle ředitelů škol přinést nejen pozitiva, ale i negativa.

„Touto novelou chce ministr školství ve spolupráci s odbory a pedagogickými fakultami fakticky odvrátil hrozbu personální krize na školách po celé České republice,“ uvedl resort. Pedagogické vzdělání by si učitelé museli doplnit do tří let.

Odejdou učitelé

Podle radního Pardubického kraje pro školství Bohumila Bernáška zatím není v kraji situace s nedostatkem učitelů kritická. „Je relativně stabilizovaná. Některé školy ale signalizují, že v brzké době bude na zasloužený odpočinek odcházet řada pedagogů, kteří do škol nastoupili v době, kdy tam chodily silné ročníky takzvaných Husákových dětí. V dohledné době by tak mohli chybět hlavně učitelé odborných předmětů a praktického vyučování, dále učitelé matematiky, fyziky a chemie a učitelé prvního stupně základní školy,“ popsal Bernášek. Sám je příznivcem návrhu, a to především v případě učitelů odborných předmětů.

„Personální krize ve školství se postupně prohlubuje, vzrůstají nároky na odbornost a pedagogické fakulty obvykle technické specialisty nepřipravují. Pokud odborné předměty vyučuje člověk, který prošel podnikovou praxí, je to pro odbornou výuku nezastupitelné,“ řekl Bernášek.

Předávání zkušeností

Možný příliv lidí z praxe vítají i ředitelé odborných škol. „V případě odborných předmětů na středních odborných školách je předávání zkušeností a vědomostí získaných z praxe žákům na školách nadmíru přínosné. S tím, že nějaké doplnění didaktiky by určitě neškodilo,“ konstatoval ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim Jaroslav Kořínek.

„Všechno je o lidech. Z vysokoškoláka bez pedagogického vzdělání může být časem vynikající učitel. Vzdělaný pedagog bez pracovitosti, motivace a vztahu k dětem je pohromou školy,“ dodal Kořínek

Na pardubické Střední škole informatiky a ekonomie Delta odborníci z praxe už působí na poloviční úvazek. „Pro mne je daleko cennější člověk z praxe než čerstvý absolvent pedagogické fakulty s aprobací IT, pokud se nějakým programováním, sítěmi, webem a podobně nezabýval i mimo školu. Lidem z praxe samozřejmě chodíme častěji na hospitaci, na pár věcí je upozorníme, pozveme je, aby se šli kouknout do hodiny někomu s podobným stylem výuky, kdo s ní má víc zkušeností. Odborně jsou ale někde úplně jinde. Naštěstí nemusíme tyhle lidi nutit, aby si dodělávali doplňující pedagogické studium,“ poznamenal ředitel školy Jiří Formánek.

Negativní role

Novela však může přinést i negativa. „U všeobecných předmětů, zejména na druhém stupni základní školy, už může absence pedagogického vzdělávání hrát negativní roli a zde by měli jednoznačně učit jenom vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé,“ poznamenal radní Bernášek. Právě na negativa upozornili i ředitelé škol.

„Úplně se s novelou neztotožňuji, studenti pedagogických fakult dělají státnice z psychologie a pedagogiky. Takto bude moci učit klasický nepedagog, který to nikdy nebude umět,“ uvedl ředitel pardubického Gymnázia Dašická Luděk Burian.

Všeobecné předměty

„Pokud se týče všeobecně vzdělávacích předmětů, tak novelu nedoporučuji. Na co by byly pedagogické fakulty, pokud by český jazyk mohl učit jakýkoli inženýr nebo religionista, popřípadě archeo- , neuro- nebo meteoro- log? Je pravdou, že by sportovec s nadáním pro práci se dětmi výuku tělocviku mohl zvládnout, chemik chemii a podobně,“ konstatoval Kořínek.