V Ústí nad Orlicí ještě není rozhodnuto, kolik budou občané platit „za popelnice" v příštím roce. Dosud to byla pětistovka na hlavu. Není vyloučeno, že to bude od Nového roku víc. „Jako vedení města máme určitou představu, která vychází z propočtu nákladů. Na prosincovém zasedání zastupitelstva chceme předložit návrh na zvýšení poplatku na šest set korun," uvedl ústecký starosta Petr Hájek s tím, že o návrhu a výjimkách z platby se bude ještě před zastupitelstvem diskutovat.
Ve Vysokém Mýtě navýšení poplatku neplánují. „Zůstáváme u spodní hranice sazby, to znamená pět set korun na obyvatele, a nebudeme výši poplatku měnit z jednoho prostého důvodu. Ve Vysokém Mýtě občané třídí odpady poměrně zodpovědně a nezvýšit poplatek je bonusem právě za to, že odpad třídí," uvedl starosta Miloslav Soušek. Separování odpadu šetří nejen životní prostředí, ale i městskou kasu. „To, že nebudeme poplatek zvyšovat, není zásluha radnice, je to díky tomu, že se lidé ke svému prostředí chovají rozumně a odpad třídí," dodal Miloslav Soušek.
S navýšením poplatku za odpad v roce 2013 nepočítá ani Žamberk. „Zůstáváme na pěti stech korunách na osobu," uvedl žamberský starosta Jiří Dytrt s tím, že někomu jsou poskytovány i slevy, například studentům, kteří většinu roku pobývají mimo Žamberk.

Ještě nerozhodli

V Brandýse nad Orlicí by mělo o výši poplatku jednat zastupitelstvo 18. prosince. Ten je zde pět set korun na osobu. „Zvýšení nepředpokládám, když, tak jen velice malé," uvedl brandýský starosta Petr Tomášek.
Definitivní slovo nepadlo ani v České Třebové. „Je zde návrh, aby se poplatek za odpady zvýšil, ale na druhou stranu chceme zrušit poplatky za svoz odpadu z rekreačních oblastí a chat pro místní obyvatele, také lhůta pro přihlášení dítěte by se mohla prodloužit z jednoho na tři měsíce. To je však zatím v jednání, schvalovat tento návrh bude zastupitelstvo desátého prosince," řekl Orlickému deníku českotřebovský starosta Jaroslav Zedník.
V České Třebové by se ze současných 490 korun mohl poplatek zvýšit na 580 korun za občana a rok.

Dezinformace vadí

V Letohradu bude poplatek za odpad navýšen ze současných 500 na 650 korun, město má však vypracovaný zajímavý slevový systém. Zvyšování poplatků za odpad po celé republice vyvolalo mediální smršť, na kterou zareagoval letohradský místostarosta Martin Hatka. Na webových stránkách Letohradu se vyjádřil k dezinformacím, které podle jeho názoru zazněly na dané téma. „Novináři poněkud matou veřejnost tím, že uvádějí schválené částky jako pevné a logicky z neznalosti problematiky a také mnohdy v touze po senzační zprávě se nezabývají skutečnou výší poplatku po uplatnění slevového systému. Některá města žádný slevový systém nemají, Letohrad naopak má výrazný slevový systém postavený na preferencích třídění. Výpočet poplatku pro rok 2013 se prováděl dle skutečnosti roku 2011," vyjádřil se letohradský místostarosta.