Její konání je umocněno i 550. výročím narození Karla staršího ze Žerotína, významného moravského šlechtice, zemského hejtmana, na jehož panství ve dvacátých letech 17. století pobýval i Jan Amos Komenský. Právě jemu věnoval své dílo Labyrint srdce a ráj světa. Pro účastníky je tradičně připraven bohatý doprovodný program: mj. uvedení filmu „Po stopách Žerotínů", návštěva Pamětní síně J. A. Komenského, pomníku J. A. Komenského a labyrintu v Brandýse či prohlídka Domku na sboru a bratrské lípy v Kunvaldu. Program letos o koření také vystoupení souboru bicích nástrojů Co-Bo-Drums. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pátek dopoledne v „parkpavilonu" brandýského rehabilitačního ústavu.