Ze slov místostarosty města Jana Čechlovského nicméně plyne, že vedení radnice o problémovém místě ví a připravuje jeho dílčí úpravy. „Tato část nebyla nikdy kolaudována jako chodník ani komunikace a jeho zpevnění je zatím provizorní,“ upozornil nejprve místostarosta na adresu nynějšího stavu lokality.

„Co se týče terénních úprav, tak během 14 dnů provedeme dosypání a zpevnění úseku především v místě velkých kaluží za zimním stadionem. Rozsáhlejší investice zatím nebudou realizovány, neboť tento úsek bude navazovat a souvisí s přímým napojením sportovišť (tedy přímou komunikací) z okružní ulice Dr. Milady Horákové, které se v současné době projektuje. Na tento plánovaný sjezd bude následně navazovat zpevnění dalších komunikací, parkovišť, veřejného osvětlení a tak dále,“ upřesnil Jan Čechlovský.   (bn)