Dlouhodobé kontakty a spolupráce s příhraničními polskými obcemi a jejich obyvateli se tentokrát přetavily do běžeckých map Orlických a Bystřických hor, které vznikly díky česko-polskému projektu Po horách na lyžích, a návštěvníci veletrhu o ně projevovali velký zájem.

Jako součást expozice polského zastoupení Czech Tourism se v pavilonu č. 3 na výstavišti v Katowicích však ve dnech 28. – 30. března představila nejen agilní horská obec, ale s pestrou nabídkou i celá Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.

Jazyková bariéra 
se neobjevila

Jana Matyášová z Turistického a informačního centra v Orlickém Záhoří o poznatcích z veletrhu řekla toto: „Probíhal bez jazykové bariéry, organizátoři mysleli i na požadavky neslyšících návštěvníků a vozíčkářů, vystavovatelé zase na děti, pro které měli připraveny bonbóny a obrázky.

Nikdo neodešel bez odpovědi na dotazované informace.
Podle zpráv přímo z místa veletrhu panovala v expozici polského zastoupení Czech Tourism přátelská a tvůrčí atmosféra a proběhla zde celá řada podnětných jednání se zástupci polských cestovních kanceláří a firem zajišťujících prezentace v oblasti cestovního ruchu.

Vedle rychnovského regionu se zúčastnili také zástupci destinací Východní Morava, Jeseníky, Beskydy, Ostravsko, Krkonoše, Vysočina, součástí nabídky byly například také informace o Praze, hradech a zámcích celé České republiky.

Zájem o běžecké mapy byl velký

Nedílnou součástí letošního veletrhu byl doprovodný a kulturní program, ve stáních s občerstvením nechyběly místní speciality.
Na propagaci Rychnovska v rámci dvacátého GloBalnie se podílela také Miroslava Nováková, která má bohaté zkušenosti z práce v této oblasti.
Jak tedy hodnotí naši účast v Katowicích?

„Jako velice zdařilou, s ucelenou nabídkou, která návštěvníka oslovila a věřím, že bude mít chuť přijet k nám do regionu. Překvapil nás velký zájem o běžecké mapy Orlických a Bystřických v době, kdy zima už skončila.
Návštěvníci sháněli samozřejmě i čím dál oblíbenější cyklomapy," konstatovala a na závěr přidala ještě jeden zajímavý postřeh: „Ukázněnost se projevila konkrétním požadavkem, a ne bezmyšlenkovitým „luxováním materiálů."

Dana Ehlová