To se nelíbí vedoucí sociálního odboru Radce Pochobradské. „Ve chvíli, kdy je na úřadě, stačí zavolat asistentovi prevence kriminality nebo kolegům z oddělení sociální prevence a pomoci, případně mně a my ho vyvedeme. Vnímám, že veřejnost má obavy o své zdraví, když přichází na úřad. Nákazu ale můžete chytit kdekoliv a možná i od člověka, od kterého byste to nečekali. Za celou dobu mé práce s bezdomovci k ničemu takovému nedošlo," zdůrazňuje Radka Pochobradská s tím, že její odbor, společnost Sopre a městská policie jsou v možnosti nákazy v první linii.

Zarostlý bezdomovec s umouněnou tváří a bolavýma nohama prochází městem neustále a práce s ním je velmi těžká. Pomoci se mu nedávno snažil i farář římskokatolické církve Jiří Heblt. Ten vyjednal ubytování bezdomovce ve Františkánském klášteře v Moravské Třebové, kde se starají o lidi bez přístřeší. Samozřejmě byl k tomu nutný souhlas, protože zde nelze jednat za použití psychického nebo fyzického násilí.

„Vybrali jsme den, kdy si chodí pro dávky, kolegyně od nás z oddělení a asistent prevence kriminality ho odvedli na umytí do Sopre. Tam ho také převlékli. Poté všichni odjeli s městskou policií do nemocnice, kde dostal základní ošetření nohou a antibiotika. U nás na úřadě mu kolegyně vyřídily občanský průkaz a kolegové z oblastní charity jej odvezli na místo. Vidíte příklad dobré týmové práce, která se odehrává i v ostatních případech," popisuje postup přemístění bezdomovce Radka Pochobradská.

Nakonec ale vešla celá práce vniveč. Následující den, ve čtvrtek 17. listopadu, byl bezdomovec zpátky v Chrudimi a od té doby opět prochází ulicemi města.

„My, i přes pochybnosti některých lidí, s našimi bezdomovci pracujeme. Oni mají spoustu možností, kam by se mohli na zimu schovat – je tu noclehárna, denní centrum, ubytovny, různá jiná zařízení. Ale jak vidíte, pokud ten člověk nechce, nic s ním nezmůžeme. A to ani ve chvíli, kdy by byl nesvéprávný.

Tito lidé mají právo se rozhodnout, jak chtějí žít, i když nám, příslušníkům většinové společnosti, se to nezdá. Samozřejmě i my máme právo nebýt těmito lidmi obtěžováni, případně ohrožováni na zdraví. Přesto jiná možnost, než tohoto bezdomovce opakovaně vyvádět z úřadu, není," uzavírá Radka Pochobradská.