„Tato stavba, která má finanční rozměr několika stovek milionů korun, je pro další rozvoj našeho města naprosto klíčová,“ říká starosta Poličky Jaroslav Martinů. „V posledních letech ČEZ v našem regionu odmítal žádosti na další připojování velkých odběratelů, veškerá volná kapacita proudu byla vyčerpána a bez tohoto zásadního posílení by došlo k velmi výraznému utlumení hospodářského rozvoje Poličky a okolí,“ vysvětluje Martinů.

Problémy nehrozily jen velkým místním firmám, ale i třeba plaveckému bazénu. Utlumena by podle starosty byla individuální výstavba rodinných domků i bytových domů.

Investiční akce za 400 milionů korun byla zahájena vloni na podzim. Dokončena by měla být na podzim příštího roku.

O nutné a zásadní investici se podle poličského starosty hovořilo desítky let, avšak teprve v posledních zhruba pěti letech došlo k zásadnímu posunu. „Jenom na trase Hlinsko – Polička bylo nezbytné oslovit na 450 vlastníků pozemků a získat souhlas s umístěním sloupů,“ říká Jaroslav Martinů. „Jsem velice rád, že i naše město bylo a stále je velice aktivním partnerem ČEZu ve snaze přispět ke zdaru celé akce, která s odstupem času bude hodnocena jako jedna z největších a nejdůležitějších staveb 21. století v našem kraji,“ neskrývá optimismus starosta.

„Výstavba vedení 110 kV Hlinsko – Polička byla vloni zahájena přípravnými pracemi, jako je kácení dřevin v koridoru budoucí stavby, realizace souvisejících přeložek a technické úpravy distribučních vedení v poličské průmyslové zóně,“ uvádí tisková mluvčí ČEZu Šárka Beránková.Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězilo sdružení HLIPO, které vzniklo za spolupráce dvou dodavatelů PROFI EMG Pardubice a ELEKTROTRANS Praha. „Kompletní dokončení stavby předpokládáme na konci roku 2019, ale v letošním roce bychom chtěli zprovoznit část vedení od transformovny Hlinsko až ke katastru obce Krouna. V této části trasy máme uzavřeny smlouvy o věcných břemenech,“ vysvětluje průběh stavebních prací Šárka Beránková.

„Zprovoznění tohoto úseku umožní lepší provozování sítě a odlehčí zatížené Poličce,“ sděluje mluvčí. „Současně s tímto krokem chceme v letošním roce zprovoznit nové kabelové rozvody vn na území města a rozvodnu 35 kV,“ dodává Šárka Beránková.  

Realizace těchto navazujících staveb umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení v samotné Poličce a tím se uvolní část blokovaného příkonu.

Podle mluvčí ČEZu jsou práce postupně zahajovány na všech částech trasy. „První základové díly pro jednotlivé stožáry již byly v souladu s objednávkou a harmonogramem dodány a byly postupně rozvezeny po trase. Dodavatelské firmy zahájily výkopové práce a betonáž základových dílů. Následně bude v jarních měsících zahájena montáž mřížových stožárů,“ pokračuje Šárka Beránková.

Omezení silniční i železniční dopravy bude podle poličské radnice minimální a veřejné dopravy se vůbec nedotkne. „V souvislosti s výstavbou vedení nebudou realizovány žádné uzavírky ani dopravní omezení,“ slibuje poličská tisková mluvčí Naděžda Šauerová.