„Ten je spojen se změnami. Především je stanoven dřívější termín uzávěrky i vyhodnocení. Příspěvky lze zasílat nejpozději do 15. srpna, slavnostní vyhodnocení, spojené s komentovanou prohlídkou ojedinělých prostor, autorským čtením a odborně vedeným rozborovým seminářem, proběhne 4. října v Galerii draka," informoval Jaroslav Dvorský z Trutnovského literárního klubu. „Smutnou změnou pak je, že tento ročník se uskuteční již bez jednoho z nejzkušenějších porotců, Vlastimila Šubrta," dodal Jaroslav Dvorský.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, pro autory ve věku 15 18 a 19 30 let. Text musí být původní, dosud nepublikovaný (poezie, próza či drama). Maximální rozsah je 5 básní nebo 5 strojopisných stran A4. Příspěvky lze zasílat na adresu tudrak.tlk@seznam.cz.

Nejlepší práce budou odměněny knižními cenami v hodnotě 700 1000 korun. Nejtalentovanější počin roku Cenou Jaroslava Hofmana, nejhodnotnější trutnovská tématika Cenou občanského sdružení Trutnov město draka.

„Posuzování prací probíhá anonymně, osobní údaje, počínaje jménem, by proto autoři měli uvádět na samostatnou stránku až na úplný závěr příspěvku," upozornil Jaroslav Dvorský.