Pardubický kraj neuspěl s rozkladem původního verdiktu a bude teď muset narychlo přijmout jiné řešení. Noví dopravci se měli na linkách objevit od 1. června.

„Úřad dospěl k závěru, že zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zásadou zákazu diskriminace,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj s tím, že na postup kraje si stěžovaly firmy Arriva Morava a Toms Transport Services.

Bankovní záruky

Jako problematické se ukázaly dva body. Kraj požadoval předložení bankovní záruky za plnění veřejné zakázky vydané výhradně bankou se sídlem v České republice. „Zájem zadavatele, aby se záruka řídila českým právem, je legitimní, neodůvodňuje však omezení ve vztahu k bankám,“ poznamenal Rafaj. Kraj měl podle něj umožnit i využití bankovní záruky řídící se českým právem, avšak vystavenou zahraniční bankou podnikající na území ČR.

Kraj dále požadoval pro část spojů malý typ autobusu s maximální délkou devět metrů, přičemž zároveň připustil náhradu malého vozu autobusy většími, avšak až v délce od 10,5 metru. Bezdůvodně tak vyloučil použití takzvaného přechodového typu autobusu o délce více než devět metrů a méně než 10,5 metru. „Zadavatel tím vytvořil bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. Neshledal jsem žádný relevantní a objektivní důvod pro vyloučení nasazení přechodového typu autobusů na dotčených spojích,“ dodal Rafaj.

Vedení kraje tak musí vymyslet jiný způsob, jak zajistit veřejnou autobusovou dopravu. „Budeme jednat se všemi stávajícími dopravci o zajištění služeb na dobu nezbytně nutnou, tedy do ukončení řádného výběrového řízení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Kraj bude nyní muset vypsat nový tendr, ve kterém vybere dopravce na dalších deset let. „V tuto chvíli je možné zahájit provoz dle desetileté smlouvy nejdříve s celostátní změnou jízdních řádů v červnu 2021,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

Při původní soutěži byl kraj rozdělen na osm oblastí, v šesti uspěla společnost ČSAD Ústí nad Orlicí a ve dvou Arriva Východní Čechy.