Ty měly za cíl zjistit, zda se pod zemí, v místech, kde se kdysi rozprostíralo židovské město, náhodou neukrývají poklady.

Jen pár desítek centimetrů pod povrchem země byly objeveny cenné předměty ze 17., 18. či 19. století. „Zatím jsme našli keramiku, sklo, dále zdobené sklo, kosti a zbytky základů bývalých židovských domů," uvedla Jana Ryšávková, terénní technička archeologů. Doposud byly provedeny pouze tři průzkumné výkopové sondy, avšak počítá se s tím, že v následujících dnech přibudou další.

Archeologický průzkum v prostorách za náchodskou radnicí je realizován v souvislosti s prováděním prozatímní teplofikace.

Archeologové budou ve své práci pokračovat i v příštích dnech, nevylučují, že mohou nalézt další, mnohem starší předměty, třeba ze středověku.

Nebude se však odkrývat celá plocha prostranství, nýbrž jen trasa, kudy povede parovod.


Pozůstatky židovského města


„Jelikož se jedná o známé místo, kde v minulosti bylo židovské městečko s nedalekou synagogou, očekávalo se už dopředu, že se v zemi něco objeví, počítalo se třeba se základy židovských domů," prozradila Jana Ryšávková, terénní technička archeologů.

Nalezené poklady jsou podle archeologa Tomáše Zavorala majetkem kraje. „To znamená, že by měly jít do královéhradeckého muzea. Myslím si však, že by bylo lepší, kdyby zůstaly nalezené předměty v muzeu v Náchodě, aby místní lidé viděli, co se tu našlo," míní archeolog Zavoral.

Jak současně zmiňuje, výkopové práce v terénu jsou pouze zlomkem celého dlouhého procesu. „Vše se musí vyhodnotit, zpracovat, vyfotografovat, napsat posudky… Je toho spousta," vysvětlil Zavoral.

Zatím se neví, komu kosti patří
Archeologové zatím nevědí, zda kosti, které se v zemi našli, jsou lidské nebo zvířecí.
Jak dlouho bude trvat následný archeologický průzkum, o němž by se mělo rozhodnout právě dnes, není zcela jasné.

„Bude záležet na tom, co najdeme. Výzkum mohou pozdržet nějaké pěkné archeologické situace. Ty však nejsou vůbec jisté," vysvětlila terénní technička Ryšávková.

Na druhou stranu je prý ale možné, že to půjde velmi rychle. „Myslím, že do měsíce bychom měli mít hotovo," odvážně předvídá Ryšávková.


Peníze hrají největší roli


Na otázku, zda se neměl takovýto archeologický průzkum provést již dávno, když se o existenci židovského města v těchto místech vědělo, terénní technička archeologů odpovídá: „Všechno je to o penězích. V České republice vše probíhá jako záchranný archeologický výzkum, málokde jsou peníze na granty – na prozkoumání nějakých zajímavých míst. Na to by musel někdo finance uvolnit, protože stát je jen tak neuvolní," je přesvědčena Ryšávková.

Vzácné archeologické nálezy jsou tak většinou objeveny jen při různých rekonstrukcích a stavebních pracích, které se téměř vždy zároveň právě kvůli archeologickému výzkumu pozdrží.

Z důvodu odstranění havárie vytápění výměníkové stanice budovy radnice na náměstí a souvisejícího archeologického průzkumu je od pondělí omezen provoz a část parkoviště za budovou městského úřadu ve dvou ulicích.

„Rádi bychom, aby byly stavební práce ukončeny co nejdříve, nejpozději do půlky září," uvedl Tomáš Šubert, místostarosta Náchoda, s tím, že dokončení prací před začátkem topné sezony je důležité, protože se jedná o jedinou možnost vytápění budovy radnice.