V sobotu se po dvaceti letech na hradeckém Labi posadil do člunu vytvořeném po vzoru pravěkých námořníků. Právě před dvaceti lety totiž vyplula expedice Monoxylon II. Na ni příští rok v létě naváže mořské dobrodružství Monoxylon III, kdy se parta nadšených archeologů a milovníků historie, včetně Jiřího Junka, opět vydá na Egejské moře.

„Jsem rád, že naši posádku tvoří ze dvou třetin původní tým. A snad se bude opakovat i stejná atmosféra, kdy jsme se domů vraceli nejenom s vědomím, že jsme dokázali to, co naši předkové, ale hlavně jsme také byli plní energie ze slunce a moře,“ dodal ostřílený člen posádky. Toho kromě kondičky překvapil po dvaceti letech stav člunu. „Krásně vyschnul. To však mělo vliv na jeho stabilitu. Až se zase pořádně nacucá mořskou vodou, bude to zase lepší. Už teď se nemohu dočkat, až vyplujeme,“ doplnil Jiří Junek.

Hlavním cílem expedice je posunout o něco dál historické poznání a ověřit, zda se lidé v období neolitu byli schopni přepravovat na podobném plavidlu mezi ostrovy a překonávat velké vzdálenost. Trasa expedice povede z řeckého poloostrova Attika přes na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santorini na Krétu.